Search form

26.03.2010

Drukāt

Iepirkuma „Dzirdes aparātu piegāde, pielāgošana, izsniegšana bērniem” nolikuma skaidrojums- atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem


 

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Reģ. Nr. 40008000615
 
Iepirkums
„Dzirdes aparātu piegāde, pielāgošana, izsniegšana bērniem”
id. Nr. LNS 2010/01B
 
Komisijas sēdes protokola Nr.2 pielikums
 
Nolikuma skaidrojums- atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem.
 
1. jautājums:
1.10. punktā Piedāvājuma noformēšanā ir pieminēts 4.12., šādu punktu nevaram atrast.

Atbilde:
Nolikuma 1.10.2. punktā pieļauta pārrakstīšanās kļūda.
Nolikuma 1.10.2. punkta 1. teikumam jābūt: „Piedāvājums jāiesniedz rakstveidā, latviešu valodā (izņemot Nolikuma 4.10. punktā noteikto dokumentu), lapām jābūt cauršūtām ar diegu/auklu un sanumurētām”.
Atvainojamies par pieļauto neprecizitāti.
 
2. jautājums:
Tehniskās specifikācijas tabula - kā jānoformē šādus punktus, kā, piemēram, lietošanas instrukcija latviešu valodā – vai tas vienkārši ir jāapstiprina tabulas piektajā ailē – pretendenta piedāvājums – atbilstība prasībām?

Atbilde:
Jā, Tehniskās specifikācijas tabulas 5. kolonnā jāapstiprina piedāvājuma atbilstība prasībām, konkrētajā gadījumā jāapliecina, ka dzirdes aparātam ir lietošanas instrukcija latviešu valodā.
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                     A. Pavlins

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas