Search form

12.02.2020

Drukāt

Tirgus izpēte „Juridiskie pakalpojumi” ID Nr. LNS/2020/ERAF/2


Pasūtītājs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS), reģistrācijas Nr.: 40008000615, adrese: Elvīras iela 19 k-2, Rīga, Latvija, LV- 1083, tālrunis: 25155419, lūdz iesniegt cenu piedāvājumu juridiskiem pakalpojumiem LNS ERAF projektiem:

1)       1. projekts: LNS ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā”, līguma Nr. 4.2.1.2/19/I/010;

2)       2. projekts: LNS ERAF projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē”, līguma Nr. 4.2.1.2/19/I/009.

1.       Pakalpojumu apraksts:

1)       atklāta konkursa[1] nolikuma (iepirkuma priekšmets - būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai; zaļais iepirkums; CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi)) un nolikuma pielikumu (t.sk. plānoto līgumu) sagatavošana (1.projekts – līdz 24.02.2020.; 2. projekts - līdz 20.12.2020);

2)       tirgus izpētes sagatavošana (t.sk. plānotais līgums) - 2. projekts - līdz 01.06.2020.;

3)       piedalīšanās iepirkumu komisijas sēdēs kā ekspertam; 1.-2. projekts - katrā vismaz 3 sēdes (nolikuma apstiprināšanas, pietiekumu izvērtēšanas, lēmuma pieņemšanas sēdes u.c. (ja ir nepieciešams));

4)       iepirkumu komisijas sēžu protokolu un lēmumu sagatavošana;

5)       līguma grozījumu sagatavošana (1.-2. projekts; ja attiecināms);

6)       juridisko skaidrojumu, pamatojumu sagatavošana (1.-2. projekts; ja attiecināms).

2.       Prasības pakalpojuma sniedzējam

2.1.  Iepriekšējā pieredze (pēdējie 3 gadi; 2017.-2019. gads un 2020. gads) iepirkuma dokumentācijas (atklāts konkurss, iepirkuma priekšmets - būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai; zaļais iepirkums; CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi)) sagatavošanā – vismaz 1 (viena) ERAF projekta energoefektivitātes paaugstināšanai veiksmīgi[2] realizēts iepirkums (zaļais iepirkums), (pakalpojums vai darbs);

2.2.  Izglītība – juridiskā izglītība (bakalaurs vai cits).

3.       Papildinformācija: ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu par pakalpojumu, un kas atbildīs pasūtīja budžetam projektos (1.projekts – līdz 1500,00 euro; 2.projekts – līdz 1000.00 euro (ar PVN vai ieskaitot visus nodokļus t.sk. DD nodokļus; ja attiecināms) pasūtītājs slēgs līgumu par pakalpojumu sniegšanu. Pirms līguma slēgšanas pretendentam būs jāiesniedz (1 dienas laikā) izglītību apliecinošie dokumenti, CV un iepriekšējo pieredzi apliecinošie pierādījumi.

4.       Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu var iesniegt skenētā dokumenta formātā līdz 2020.gada 17. februārim (ieskaitot) pa e-pastu [email protected]  ar norādi: „Juridiskie pakalpojumi – ID Nr. LNS/2020/ERAF/2”

5.       Piegādātāja piedāvājums (forma):

 

Pasūtījums

Cena par pakalpojumu, EUR

(2 (divi) cipari aiz komata)

1. projekts:

LNS ERAF projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā”, līguma Nr.4.2.1.2/19/I/010

 

2. projekts:

LNS ERAF projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē”, līguma Nr.4.2.1.2/19/I/009

 

Piedāvājumu iesniedza (jāaizpilda):

Nosaukums (vai vārds, uzvārds):

Juridiskā adrese (vai deklarētā adrese):

Reģ. Nr. (ja attiecināms):

PVN maksātājs/ pašnodarbināta persona (norādīt attiecīgo):

Kontakttelefons:

e-pasts:

Datums: _________

Paraksts:_________ /ja attiecināms/

 

       

 [1] atklāta konkursa plānotā līgumcena ir zem 2017. gada 28. februāra LR Ministru Kabineta noteikumos Nr.105 „Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” noteiktām līgumcenu robežām.

[2] veiksmīgi realizēts iepirkums – iepirkums, kura nolikumu vai iepirkuma rezultātu apstiprināja CFLA

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas