Search form

19.03.2020

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „Datorprogrammatūras piegāde-2” ID Nr. TI – SPC/2020/7


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu datorprogrammatūras iegādei un uzstādīšanai

 

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums (vai apmaksāts faktūrrēķins) par preču iegādi.

 

3. Pakalpojuma saņēmējs: SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, Reģ. Nr. 40003276127, adrese: Rīga, Elvīras iela 19.

 

4. Cenu piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu var iesniegt līdz 2020. gada 27. martam pa e-pastu: [email protected]  ar norādi Tirgus izpēte,  ID Nr. TI – SPC/2020/7”.

 

5. Piedāvājuma forma (jānosūta uz e-pastu: [email protected])

 

Tirgus izpēte:

„ Datorprogrammatūras piegāde-2”

ID Nr. TI – SPC/2020/7

Piedāvājuma cena, EUR, bez PVN

(cena ar diviem cipariem aiz komata)

par 1  (vienu) vienību:

Iepirkuma priekšmets: Datorprogramma NOAH 4

Daudzums: 1 (viens) gab.

 

Preces cena:

Licences derīguma termiņš:

Piedāvājumu iesniedza (jāaizpilda):

Nosaukums (vai vārds, uzvārds):

Juridiskā adrese (vai deklarētā adrese):

Reģ. Nr. (ja attiecināms):

PVN maksātājs/ pašnodarbināta persona (norādīt attiecīgo):

Kontakttelefons:

e-pasts:

Datums: _________

Paraksts:_________ /ja attiecināms

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas