Search form

26.06.2020

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „Otoplastikas piegāde 2020.gadam” ID Nr. TI – SPC/2020/13


1.      Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģ.Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu saimniecības preču piegādei. 

2.      Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums (vai apmaksāts rēķins) par precēm vai veikts PIL 9.panta iepirkums.

3.      Preču saņēmējs: SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”,

reģ. Nr. 40003276127, adrese: Rīga, Elvīras iela 19.

4.       Cenu piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu var iesniegt līdz 2020. gada 13.jūlijam pa e-pastu: [email protected]  ar norādi Tirgus izpēte,  ID Nr. TI – SPC/2020/13”.

 

5.       Piedāvājuma forma (jānosūta uz e-pastu: [email protected])

Piedāvājumu var iesniegt tikai par preču komplektu. Preču komplektu jāpiegādā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

 

Tirgus izpēte:

Otoplastikas piegāde 2020.gadam

ID Nr. TI – SPC/2020/13

Piedāvājuma cena, EUR, bez PVN

(cena ar diviem cipariem aiz komata)

Iepirkuma priekšmets: Otoplastikas piegāde

x

Želeja/ dublējamā massa (Fotogel/Duplicating material); 24 kg.

 

Akrils ieliktņu izgatavošanai (Acryl/B Monomer);                10000    ml.         

 

Akrils ieliktņu izgatavošanai (Acryl/B Polimer); 20 kg.                               

 

60° Leņķis 2,0x3,0mm (Elbow);   3000       gab.                                      

 

Divkomponentu ieliktņu nospiedumu masa (Ear compression material A/II  40 shore A RED);        21 kg.

 

Divkomponentu ieliktņu nospiedumu masa(Ear compression material A  36 shore A BLUE); 40 kg.

 

1m skaņas caurulītes 2,0x3,1 (PVC tube); 100 m.

 

Ieliktņu ultravioletās cietēšanas laka (Lacquers LP/H); 600 ml.

 

Līme (Uniglue Cyanacrylat-Basis); 580 kg.

 

Tamponi no kokvilnas materiāla (KOT-N-BLOX); 5000 gab.

 

Ieliktņu gruntēšanas laka (Primer for Uniglue); 0,05 kg.

 

Masa mīkstajiem ieliktņiem (soft earmould); 4000 ml.

 

Maisīšanas kanulas  ar iekš.diam 5,4 (Mixing Canulas); 200 gab.

 

Uzgaļi maisīšanas kanulām  iekš.diam.5,4mm (Mixing Canulas

caps); 200 gab.

 

Preču komplekta cena, KOPĀ, bez PVN:

 

Piedāvājumu iesniedza (jāaizpilda):

Nosaukums (vai vārds, uzvārds):

Juridiskā adrese (vai deklarētā adrese):

Reģ. Nr. (ja attiecināms):

PVN maksātājs/ pašnodarbināta persona (norādīt attiecīgo):

Kontakttelefons:

e-pasts:

Datums: _________

Paraksts:_________ /ja attiecināms

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas