Search form

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „LAIKRAKSTA “KOPSOLĪ” MAKETĒŠANA – 2021”, ID Nr. TI – LNS/2020/4


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu laikraksta “Kopsolī” maketēšanai.

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā ar piegādātāju, kas piedāvās zemāko cenu par viena avīzes izdevuma maketēšanu, tiks noslēgts līgums par laikraksta Kopsolī” maketēšanas pakalpojumu 2021.gadā.  Līgums tiks noslēgts, ja LNS saņems finansējumu valsts pasūtījuma ietvaros 2021. gadam. Pirms līguma noslēgšanas pasūtītājs veiks pārrunas ar piegādātāju (ja attiecināms) par līdzīga pakalpojuma izpildes pieredzi un līguma izpildes nosacījumiem. 

3. Informācija par plānoto pakalpojumu

1)        LNS laikraksta “Kopsolī” maketēšana 2021. gadā;

2)        pakalpojuma apjoms: ikmēneša izdevums, kopā – 11 numuri; katra izdevuma                         apjoms 12 lpp vai 16. lpp.; lapas formāts – A4;

3)        pakalpojuma apraksts:

-            maketēšanas pakalpojums ietver sagatavotā teksta un fotogrāfiju tehnisku apstrādi                 un  maketēšanu  avīzes formātā;

-            pirms pakalpojuma sniegšanas teksti un fotogrāfijas tiek nosūtītas elektroniski;

-            maketēšanas laiks vienam izdevumam  – 5 (piecas) darba dienas;

-            pakalpojuma sniegšanas vieta – LNS Informācijas centrā Rīgā, Elvīras 19 k-2, 

             LV- 1083 vai pēc vienošanās (tiek noteikts līgumā);

-            pēc maketēšanas sagatavotais eksemplārs jānosūta elektroniski avīzes redaktoram               (tiks noteikts pirms līguma);

-            ja nepieciešams, ir jāveic maketēšanas korekcijas;

-            pakalpojuma sniedzējam jāievēro pasūtītāja izvirzītie nosacījumi LNS projektu                    publikācijās u.c.

4. Cenu piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2021. gada 5. janvārim elektroniski e-pastā [email protected] ar norādi „Laikraksta “Kopsolī” maketēšana – 2021”, ID TI – LNS/2020/4,  skenētā  veidā vai ar e-parakstu.

5. Piedāvājuma forma 

Piedāvājuma cena ietver visas izmaksas, t.sk. nodokļus, par vienu maketēšanas pakalpojumu 

(1 (viena) avīzes eksemplāra maketēšanu), izņemot telpu izmaksas Rīgā, Elvīras 19 k-2 

(telpu izmaksas sedz LNS; ja attiecināms).


                                                        Piedāvājums

 

Tirgus izpēte “Laikraksta “Kopsolī”

 maketēšana – 2021”, 

ID TI – LNS/2020/4

 

 

 

Piedāvājumu sniedza:

Pakalpojuma cenas piedāvājums par viena  izdevuma maketēšanu, euro, bez PVN

(ar diviem cipariem aiz komata)

 

1)      Nosaukums/vārds, uzvārds:

 

 

Piedāvājums, ja laikrakstā ir  

12 lpp.:

 

 

Piedāvājums, ja laikrakstā ir  

16 lpp.:

 

 

 

 

2)      Reģistrācijas Nr.:

 

3)      Adrese:

 

4)      Kontakttelefons:

 

5)      e-pasts:

 

6)      Norāde par PVN maksātāja reģistrāciju (ir/nav; PVN apjoms (%))

 

7)      Datums:

 

8)      Amats (ja attiecināms); vārds, uzvārds:

 

9)      Paraksts (ja attiecināms): 

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas