Search form

04.06.2021

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI” ID TI-2021/LNS/P/2


 

1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV-1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu ēdināšanas pakalpojumiem

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības finansētā LNS projekta “Līdzdalība un demokrātiskā iesaiste”, līgums Nr. DIKS-21-161-lī, turpmāk – Projekts, ietvaros.

 

2. Pakalpojuma apraksts

Tirgus cenu izpētes rezultātā pakalpojumu sniedzējam, kas piedāvās zemāko cenu par, apjomu, tiks veikts pasūtījums projekta mērķa grupas 40 dalībnieku ēdināšanai 2021. gada 12.  jūnijā.

Pakalpojuma CPV kods: 55300000-3 (Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi).

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Rīgā, Elvīras ielā 19 k – 2 un klientu dzīvesvietā (Rīgā), saskaņā ar pasūtītāja sniegto informāciju.

 

Pakalpojuma sniegšanā jānodrošina:

1) 1 (vienas) pusdienas ar piegādi x 40 dalībnieki; maksimāli 15,00 euro ar PVN uz dalībnieku (siltu ēdienu - vista ar mērci, 150 gr. ar piedevām; piedevas – rīsi un/vai kartupeļi 200 gr.;    svaigi dārzeņu salāti (gurķi, kāposti, burkāni u.c.) -100 gr.;  saldais fasēts ēdiens – ogu želeja ar šokolādi vai maizes zupas kārtojums ar ogām – 200 gr.; maize; baltmaize - 100 gr.;   augļi – ābols vai  banāns - 200 gr.);

2) organizējot ēdināšanu jāievēro Latvijā noteiktie Covid19 ierobežojumi;

3) jāspēj piedāvāt speciālos ēdienus (veģetārie, vegānie u.c. speciālie  ēdieni (piemēram, diabētiķiem) -  līdz 10 porcijas (pēc vienošanās);

4) pretendentam jāizmanto vienreizēji lietojamie trauki.

 

3. Pasūtītājs veiks samaksu par sniegto pakalpojumu no Projekta līdzekļiem, iespējams  avansa maksājums.

 

4. Piedāvājuma iesniegšana

Tirgus cenu piedāvājumu var iesniegt  līdz 2021. gada 7. jūnijam pa e-pastu: [email protected]  ar norādi „Ēdināšanas pakalpojumi. ID TI-2021/LNS/P/2 ”. Kontakttelefons uzziņām: 25155419.

 

5. Piedāvājuma forma:

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese:

 Ēdināšanas pakalpojumi. ID TI-2021/LNS/P/2 

Pakalpojuma piedāvājums:

Cena par apjomu, euro, ar PVN

1.       Pusdienas ar piegādi, cena ar PVN (40 personas  x 1 pusdienas; kopā 40 ēdināšanas gadījumi); cena ar diviem cipariem aiz komata)

Aizpilda pretendents

Piedāvājumu iesniedza (jāaizpilda):

Nosaukums (vai vārds, uzvārds):

Juridiskā adrese (vai deklarētā adrese):

Reģ. Nr. (ja attiecināms):

PVN maksātājs/ pašnodarbināta persona (norādīt attiecīgo):

Kontakttelefons:

e-pasts:

Datums: _________

Paraksts:_________ /ja attiecināms

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas