Search form

18.06.2021

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „Preču piegāde SPC vajadzībām” ID Nr. TI – SPC/2021/1


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei  SIA “LNS Surdotehniskā palīdzības centra” (turpmāk -SPC) vajadzībām

 

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums (vai apmaksāts faktūrrēķins) par

preču iegādi.


3. Pakalpojuma saņēmējs: SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, Reģ. Nr. 40003276127, adrese: Rīga, Elvīras iela 19.


4. Cenu piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu var iesniegt līdz 2021. gada 30.jūnijam  pa e-pastu: [email protected]  ar norādi Tirgus izpēte,  ID Nr. TI – SPC/2021/1”.


5. Piedāvājuma forma (jānosūta uz e-pastu: [email protected])

Tirgus izpēte:

„ Preču piegāde SPC vajadzībām

ID Nr. TI – SPC/2021/1

Piedāvājuma cena, EUR, bez PVN

(cena ar diviem cipariem aiz komata)

par 1  (vienu) vienību:

Iepirkuma priekšmets:

Preces cena/Licences derīguma termiņš (ja attiecināms):


1. Dzirdes aparātu programmators Noahlink Wireless -4gab.


Piegādes adrese: Elvīras 19 K-2, Rīga.

 

2. Dzirdes aparātu programmators Hi-Pro 2 -1gab.

 

Piegādes adrese: Elvīras 19 K-2, Rīga.

 


3. InterAcoustics Affinity Compact Audiometer Tone Type 1
(REF 8511426) Version 4 papildināšana ar REM440 un HIT440 moduļiem.

Piegādes adrese: Elvīras 19 K-2, Rīga.

 

Piedāvājumu iesniedza (jāaizpilda):

Nosaukums (vai vārds, uzvārds):

Juridiskā adrese (vai deklarētā adrese):

Reģ. Nr. (ja attiecināms):

PVN maksātājs/ pašnodarbināta persona (norādīt attiecīgo):

Kontakttelefons:

e-pasts:

Datums: _________

Paraksts:_________ /ja attiecināms

 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas