Search form

25.04.2022

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE "Tirgus cenu izpēte par pakalpojumiem ēku pagaidu energosertifikāta izstrādē pēc būvdarbu veikšanas"


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), Reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīga,  LV- 1083, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu ēku pagaidu energosertifikāta izstrādei, atbilstoši 2021. gada 8. aprīlī Ministru kabineta noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/322436-eku-energoefektivitates-aprekina-metodes-un-eku-energosertifikacijas-noteikumi)

2.  Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā, ja piedāvājuma summas neatbildīs Publisko iepirkumu regulējumā noteiktām cenu robežām, tiks noslēgts līgums par pakalpojuma veikšanu ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko pakalpojuma cenu.

3.   Pakalpojuma izpildes laiks*

Raiņa iela 5a, Rēzekne, LV-4601, projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē”, Nr. 4.2.1.2/19/I/009 ietvaros– līdz 15.06.2022.;

Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083, projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā”, Nr. 4.2.1.2/19/I/010

Ja projektā būvdarbu izpildes laiks tiek pagarināts, tad attiecīgi tiks pagarināts ēku pagaidu energosertifikāta izstrādes laiks.

4.    Pretendenta tirgus cenu piedāvājums (forma):

*Pretendents var piedāvāt visu pakalpojumu vai tā daļu.

Nr.p.k.

Ēkas adrese

Kopējā platība

Tiešais pakalpojuma sniedzējs

Cenu piedāvājums,

 euro, bez PVN

1.

Elvīras iela 19 k-2, Rīga

LV-1083

3 stāvu ēka;

Kopējā platība: 1520.2m2

 Neatkarīga eksperta* vārds, uzvārds, sertifikāta numurs:

 

 

2.

Raiņa iela 5a, Rēzekne,

LV-4601

2 stāvu ēka;

Kopējā platība: 530.5m22

Neatkarīga eksperta* vārds, uzvārds, sertifikāta numurs:

 

Piedāvājumu iesniedza: ……………………………

(firmas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontakttelefons, e-pasts) vai neatkarīga eksperta vārds, uzvārds kontakttelefons, e-pasts)

 5.   Piedāvājuma iesniegšana

Tirgus cenu piedāvājumu var iesniegt līdz 2022. gada 03. maijam, piedāvājumu skanētā veidā, pa e-pastu: [email protected] ar norādi „Pagaidu energosertifikāts”.

Kontakttelefons uzziņām: 25155419


Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas