Search form

01.07.2022

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „OTOPLASTIKAS MATERIĀLU IEGĀDE” ID Nr. TI – SPC/2022/1


Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskais palīdzības centrs”, turpmāk – Līgumslēdzējs, vajadzībām.

 

1.Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums par preču piegādi 2022. gadā. Līguma darbības termiņš ir līdz 2023. gada 30. decembrim. Līgums ietver bojāto preču apmaiņu pret attiecīgās kvalitātes precēm 1 (viena) gada laikā. Preču piegāde: līdz 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.

2. Prasības precei un piegādei

2.1. Precei jābūt CE marķējumam.

2.2. Pretendentiem jāpiedāvā viens materiāls katrai no zemāk minētajām materiālu pozīcijām (nedrīkst iesniegt variantus).

2.3. Pretendentiem jānodrošina preces datu drošības lapas latviešu valodā.

2.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, gadījumos, ja tiek piedāvāta prece, par kuru tehniskā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasīs papildinformāciju.

3. Preču saņēmējs/Iepirkuma Līgumslēdzējs:

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 27069885, fakss: +371 67453242

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

4. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājumu var iesniegt elektroniskā dokumenta veidā ar e-parakstu vai skenētā dokumenta formātā līdz 2022. gada 18. jūlijam pa e-pastu: [email protected] ar norādi Tirgus izpēte  ID Nr. TI – SPC/2022/1”.

5. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz Pretendenta piedāvājums (1.pielikums);

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, bez piedāvājuma variantiem.

6. Pielikumi:

1.    pielikums. Pretendenta piedāvājums (forma)

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas