Search form

03.08.2022

Drukāt

Tirgus cenu izpēte „Ēdināšanas pakalpojumi LNS projektā “Demokrātijas kultūras laboratorija”

Photo


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu ēdināšanas pakalpojumiem LNS projektā  “Demokrātijas kultūras laboratorija” (projekta Nr. AIF/2021/SDK2/13) 1. aktivitātes “Reģionālās diskusijas un diskusiju pamatmateriāla izstrāde” 2. posma “Reģionālās diskusijas”

 

2.  Informācija par plānoto pakalpojumu

Jānodrošina 1 (viena) kafijas pauze:

Norises vieta, adrese

Datums

Dalībnieku

skaits

Pasākuma kontaktpersona, tel., e-pasts

LNS Ventspils reģionālā biedrība (LNS VeRB),

Lielā Dzirnavu ielā 24, Ventspilī, LV – 3601

 13.08.2022.

15

Ieva Geige – Preiss, tel.: 28664631 (tulks)
e-pasts/Skype:
[email protected]

LNS Liepājas reģionālā biedrība (LNS LRB),

1905. gada ielā 35, Liepājā, LV – 3401

 13.08.2022.

15

Ilze Jaunzeme,

tel.: 26 571 746

e-pasts: [email protected]

LNS Valmieras reģionālā biedrība (LNS VaRB),

Brīvības ielā 44, Valmierā, LV – 4201

 13.08.2022.

35

Dace Lāce,

tel.: 26582019 (SMS),

e-pasts/Skype: [email protected]

LNS Daugavpils reģionālā biedrība (LNS DRB), Mihoelsa ielā 54, Daugavpilī, LV – 5401

 18.08.2022.

18

Elvīra Čaika,

tel.: 25637005 (SMS)
e-pasts:
[email protected]  

Skype: elvira.caika

LNS Rīgas reģionālā biedrība - Tukuma grupa (LNS RTG), Talsu iela 20, Tukums, LV-3101

 18.08.2022.

15

Brigita Lazda

tel.: 26446614

[email protected]   

vai Ivars Kalniņš; [email protected]

LNS Smiltenes reģionālā biedrība (LNS SRB),

Gaujas ielā 28, Smiltenē, LV – 4729

 13.08.2022.

20

Anita Ceple,

tel.: 26338997 (SMS)

e-pasts/Skype: [email protected]

LNS Kuldīgas reģionālā biedrība (LNS KRB),

Piltenes ielā 20 – 1, Kuldīgā, LV – 3301

 29.08.2022.

20

Vilhelmīne Vicinska,

tel.: 26513826 (tulks)

 e-pasts/Skype: [email protected]

LNS Rēzeknes reģionālā biedrība (LNS  RēRB),

J. Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, LV – 4601 

 03.09.2022.

15

Mārīte Sarkane,

tel.: 25136581
e-pasts:
[email protected]

SKYPE: Marite.Trunika

LNS Rīgas reģionālā biedrība (LNS RīRB),

Kandavas iela 27, Rīgā, LV – 1083

 14.09.2022.

50

Brigita Lazda

tel.: 26446614

[email protected]     

 vai Ivars Kalniņš; [email protected]

 

Kafijas pauze 1 (vienam) dalībniekam ietver: - kafija/tēja (vismaz (100 gr.) ar cukuru (2 gab.), svaiga bulciņa vai cepumi (vismaz 50 gr.), kafijas pieniņš (1 gab.);

3.              Pakalpojuma nosacījumi: 

1)    pretendents nodrošina atbilstošo kafijas pauzes produktu piegādi pasākuma norises vietā, saskaņojot ar kontaktpersonu norises vietā - projekta aktivitātes ieviesēju;

2)    samaksa par veikto pakalpojumu notiks pēc pakalpojuma, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas (elektroniski parakstītu rēķinu jāiesūta uz e-pastu [email protected];  rēķinā jānorāda:  projekta nosaukums, numurs un aktivitāte (1.aktivitāte 2.posms), norises vieta (adrese), pakalpojuma datums, klientu skaits);

3)    Pretendents var iesniegt piedāvājumu vairākām norises vietām vai vienai. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu vairākām norises vietām, tad par katru jāiesniedz piedāvājums atsevišķi.

3.       Cita informācija: 1) pakalpojums tiks piešķirts pretendentam ar zemāko piedāvājuma cenu, bet vienādu cenu gadījumā - pretendentam, kurš piedāvās lielāku klāstu papildus ēdienu; 2) maksimālā cena vienai porcijai ar PVN - 4.00 euro.

4.       Cenu piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu var iesniegt:

1)       līdz 2022. gada 11. augustam ar pakalpojuma vietu LNS VeRB, LNS LRB, LNS VaRB, LNS  SRB;

2)       līdz 2022. gada 15. augustam ar pakalpojuma vietu LNS DRB, LNS RTG;

3)       līdz 2022. gada 25. augustam ar pakalpojuma vietu LNS KRB;

4)       līdz 2022. gada 29. augustam ar pakalpojuma vietu LNS RēRB;

5)       līdz 2022. gada 9. septembrim ar pakalpojuma vietu LNS RīRB (e-pastā: [email protected]).

 

Piedāvājums jāiesniedz, saskaņā ar pievienoto formu, kā oriģinālu vai skanētu dokumentu: 1) pa e-pastu: [email protected] ar norādi „Ēdināšanas pakalpojumi, Nr. LNS - TI/PR/2022-1A/2P” vai 2) aktivitātes kontaktpersonai norises vietā pa e-pastu vai personīgi (attiecīgā norises vietā).

 

Projektu “Demokrātijas kultūras laboratorija” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par Tirgus izpētes saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”

 

 

Piedāvājuma forma

 

Tirgus izpēte „Ēdināšanas pakalpojumi LNS projektā “Demokrātijas kultūras laboratorija” (projekta Nr. AIF/2021/SDK2/13)”, 1.aktivitāte, Nr. LNS - TI/PR/2022-1A/2P

Cenu piedāvājums

Piedāvājumu sniedza:

1) Nosaukums:
2) Reģistrācijas Nr.:
3) Juridiskā reģistrācijas adrese:


4) Amats, Vārds, uzvārds: 
5) Kontakttelefons: 
6) e-pasts: 


 Datums:
Paraksts (ja attiecināms):

Norises vieta:

 

Pakalpojuma cenas* piedāvājumseuro, bez PVN (par visu apjomu):

 

 

 

Pakalpojuma cenas* piedāvājumseuro, ar PVN (par visu apjomu):

 

 

 

*- cenu jānorāda ar diviem cipariem aiz komata

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas