Search form

12.09.2022

Drukāt

Tirgus izpēte „Viesnīcas pakalpojumi (1) LNS projektā “Demokrātijas kultūras laboratorija” (projekta Nr. AIF/2021/SDK2/13), Nr. LNS- TI/PR/4


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu viesnīcas pakalpojumiem LNS projektā “Demokrātijas kultūras laboratorija” (projekta Nr. AIF/2021/SDK2/13).

 

2.  Informācija par plānoto pakalpojumu

Pretendentam jānodrošina viesnīcas Rīgā pakalpojums 2022. gada 23./24. septembrī (1 nakts) 20  projekta klientiem divvietīgos numuriņos (ar brokastīm), ne tālāk par 30 min gājienu (lēnā solī) no Kandavas ielas 27, Rīgā.

 

3.      Cita informācija:

1)      pakalpojums tiks piešķirts pretendentam ar zemāko piedāvājuma cenu par apjomu;

2)    samaksa par pakalpojumu tiks veikta 10 darba dienu laikā pēc rēķina (ar pievienoto klientu sarakstu) iesniegšanas.

 

4.      Cenu piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu var iesniegt kā skanētu dokumentu līdz 2022. gada 20. septembrim pa e-pastu: [email protected] ar norādi Viesnīcas pakalpojumi (1),  Nr. LNS- TI/PR/4”

 

Piedāvājuma forma:

Tirgus izpēte „Viesnīcas pakalpojumi (1) LNS projektā “Demokrātijas kultūras laboratorija” (projekta Nr. AIF/2021/SDK2/13) “, Nr. LNS - TI/PR/4

Cenu piedāvājums

(norāda attiecināmo)

Cenas jānorāda ar 2 cipariem aiz komata

Piedāvājumu sniedza:

1) Nosaukums:
2) Reģistrācijas Nr.:
3) Adrese:
4) Amats, Vārds, uzvārds: 
5) Kontakttelefons: 
6) e-pasts: 
7) Datums:

Paraksts (ja attiecināms):

Pakalpojuma cenas piedāvājumseuro, bez PVN (par visu apjomu):

 

 

 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas