Search form

16.12.2022

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „ OTOPLASTIKAS LABORATORIJAS IERĪČU IEGĀDE” ID Nr. TI-2022/SPC/4


Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskais palīdzības centrs”, turpmāk – Līgumslēdzējs, vajadzībām.

1.Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks iegādāta prece (preču piegādes pavadzīme)  no pretendentu, kas piedāvās atbilstošu tehnisko piedāvājumu un zemākās cenas piedāvājumu.  

2. Prasības piedāvājumam, precei un piegādei

2.1. Precei jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

2.2. Pretendentiem jāpiedāvā visas preces.

2.3. Precei jābūt CE marķējumam (ja attiecināms).  

2.4. Pirms lēmuma pieņemšanas, gadījumos, ja tiek piedāvāta prece, par kuru tehniskā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasīs papildinformāciju.

3. Preču saņēmējs/Iepirkuma Līgumslēdzējs:

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 27069885, fakss: +371 67453242

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

4. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājumu var iesniegt elektroniskā dokumenta veidā ar e-parakstu vai skenētā dokumenta formātā līdz 2023. gada 4. janvāris pa e-pastu: [email protected] ar norādi Tirgus izpēte  ID Nr. TI – SPC/2022/4”.

5. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (pielikums
Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas