Search form

15.02.2023

Drukāt

Tirgus cenu izpēte „Videomateriāla sagatavošanas pakalpojums LNS projektā “Demokrātijas kultūras laboratorija” (projekta Nr. AIF/2021/SDK2/13)” ID Nr. LNS - TI/PR/2023/1


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu videomateriāla sagatavošanas pakalpojumam LNS projektā “Demokrātijas kultūras laboratorija” (projekta Nr. AIF/2021/SDK2/13).

2. Informācija par plānoto pakalpojumu

  • Sadarbībā ar projekta darba grupu jānodrošina 1 (viena) videomateriāla (4-5 min.) koncepta izstrāde, saturiskā un tehniskā izveidošana.

  • Videomateriālam jāatspoguļo LNS darbība t.sk. demokrātiskās un pilsoniskās aktivitātes biedrības mērķu sasniegšanā, jāveicina LNS atpazīstamība un pozitīvais publiskais tēls sabiedrībā.

  • Izveidotā videomateriāla darba un gala versija jāsaskaņo ar projekta darba grupu.

  • LNS nodrošinās informācijas pieejamību par LNS darbību.

  • Darba izpildē jāiesaista un jāizmanto pretendenta resursi t.sk. piedāvājuma cenā jāiekļauj visi izdevumi (transporta, komunikāciju u.c. izdevumi), kas nepieciešami gala produkta izveidei. LNS papildus piedāvājumā sniegtai līgumcenai samaksu neveiks.

  • Videomateriālam jābūt pielāgotam ievietošanai LNS mājaslapā projekta sadaļā, sociālos tīklos un izmantojamam dažādu prezentācijas pasākumu norisē.

  • Videomateriāla izveides un nodošanas laiks projektam: līdz 2023. gada 30. martam.

Detalizēta informācija par pakalpojumu: [email protected] vai tel. 25155419

  1. Cita informācija: pakalpojums tiks piešķirts pretendentam ar zemāko piedāvājuma cenu.
  2. Cenu piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu var iesniegt kā skenētu dokumenta veidā vai ar e-parakstu līdz 2023. gada 21.februārim plkst.17.00 pa e-pastu: [email protected] ar norādi „Videomateriāla sagatavošanas pakalpojums, Nr. LNS - TI/PR/2023/1” .


Piedāvājuma forma:

Tirgus izpēte „Videomateriāla sagatavošanas pakalpojums LNS projektā “Demokrātijas kultūras laboratorija” projekta Nr. AIF/2021/SDK2/13)”,

 

ID Nr. LNS - TI/PR/2023/1

Cenu piedāvājums

(par visu apjomu), EUR, bez PVN

 

 

Ar diviem cipariem aiz komata

PVN

(ja attiecināms), EUR

(norāda arī % likmi)

 

Ar diviem cipariem aiz komata

Cenu piedāvājums

(par visu apjomu), EUR, ar PVN

Ar diviem cipariem aiz komata

Piedāvājumu sniedza:

1) Nosaukums:
2) Reģistrācijas Nr.:
3) Adrese:
4) Amats, Vārds, uzvārds: 
5) Kontakttelefons: 
6) e-pasts: 


Paraksttiesīgās personas paraksts (ja attiecināms):

 

 

 

 

 

 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas