Search form

18.04.2023

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE “AUDIOMETRU IEGĀDE” ID Nr. TI – SPC/2023/2


TIRGUS CENU IZPĒTE “Audiometru iegāde

ID Nr. TI – SPC/2023/2Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, turpmāk – Līgumslēdzējs, vajadzībām.

 

1.Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums par preču piegādi 2023. gadā. Līguma darbības termiņš ir līdz 2023. gada 30. decembrim. Līgums ietver bojāto preču apmaiņu pret attiecīgās kvalitātes precēm 1 (viena) gada laikā. Preču piegāde: līdz 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.

2. Prasības precei un piegādei

2.1. Precei jābūt CE marķējumam.

2.2. Pretendentiem jāpiedāvā viena prece pozīcijā (nedrīkst iesniegt variantus).

2.3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, gadījumos, ja tiek piedāvāta prece, par kuru tehniskā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasīs papildinformāciju.

3. Preču saņēmējs/Iepirkuma Līgumslēdzējs:

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 27069885, fakss: +371 67453242

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

4. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājumu var iesniegt elektroniskā dokumenta veidā ar e-parakstu vai skenētā dokumenta formātā līdz 2023. gada 28. aprīlim pa e-pastu: [email protected] ar norādi Tirgus izpēte  ID Nr. TI – SPC/2023/2”.

5. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz Pretendenta piedāvājums (1.pielikums);

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, bez piedāvājuma variantiem.

6. Pielikumi:

1.    pielikums. Pretendenta piedāvājums (forma)

 

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - Piedāvājums

 Tirgus izpēte “Audiometru iegāde”, ID Nr. TI – SPC/2023/2

Prasības precei:

1.       Jānodrošina preču brāķa apmaiņa garantijas periodā, 1 (viena) gada laikā pēc piegādes.

2.       Precei jābūt CE marķējumam.

Prece

Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības

Mērvienība

Preces materiālu skaits/

daudzums

Piedāvājums

 

Cena par vienību, euro, bez PVN

Cena par visu daudzumu euro, bez PVN

1.      Audiometrs

Audiometrs Iteracoustics AA222 (E version)

1

gab.

 

 

2.      Audiometrs

Audiometra Iteracoustics AA222 austiņas DD45 (10 Ohm)

1

gab.

 

 

3.      Audiometrs

Audiometra Iteracoustics AA222 austiņu vads 2 x mono jack plug 6.3 mm

Daudzums: 2 gab.

 

2

gab.

 

 

Piedāvājuma cena par apjomu, EUR, bez PVN (ar 2 cipariem aiz komata):

 

 

 


Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas