Search form

18.04.2023

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „OTOPLASTIKAS MATERIĀLU IEGĀDE” ID Nr. TI – SPC/2023/1


TIRGUS CENU IZPĒTE „Otoplastikas materiālu iegāde

ID Nr. TI – SPC/2023/1Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, turpmāk – Līgumslēdzējs, vajadzībām.

 

1.Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums par preču piegādi 2023. gadā. Līguma darbības termiņš ir līdz 2023. gada 30. decembrim. Līgums ietver bojāto preču apmaiņu pret attiecīgās kvalitātes precēm 1 (viena) gada laikā. Preču piegāde: līdz 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.

2. Prasības precei un piegādei

2.1. Precei jābūt CE marķējumam.

2.2. Pretendentiem jāpiedāvā viens materiāls katrai no zemāk minētajām materiālu pozīcijām (nedrīkst iesniegt variantus).

2.3. Pretendentiem jānodrošina preces datu drošības lapas latviešu valodā.

2.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, gadījumos, ja tiek piedāvāta prece, par kuru tehniskā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasīs papildinformāciju.

3. Preču saņēmējs/Iepirkuma Līgumslēdzējs:

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 27069885, fakss: +371 67453242

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

4. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājumu var iesniegt elektroniskā dokumenta veidā ar e-parakstu vai skenētā dokumenta formātā līdz 2023. gada 28. aprīlim pa e-pastu: [email protected] ar norādi Tirgus izpēte  ID Nr. TI – SPC/2023/1”.

5. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz Pretendenta piedāvājums (1.pielikums);

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, bez piedāvājuma variantiem.

6. Pielikumi:

1.    pielikums. Pretendenta piedāvājums (forma)

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - Piedāvājums

 Tirgus izpēte Otoplastikas materiālu iegāde”, ID Nr. TI – SPC/2023/1

Prasības precei otoplastikas materiāli:

1.       Jānodrošina preču brāķa apmaiņa garantijas periodā, 1 (viena) gada laikā pēc piegādes.

2.       Precei jābūt CE marķējumam.

3.       Pretendentiem jāpiedāvā viens materiāls katrai no zemāk minētajām materiālu pozīcijām (nedrīkst iesniegt variantus).

4.       Jānodrošina preces datu drošības lapas latviešu valodā.

Preces materiālu saraksts

 

Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības

Mērvienība

Preces materiālu skaits/

daudzums

Piedāvājums

Cena par vienību, euro, bez PVN

Cena par visu daudzumu euro, bez PVN

1.      Želeja/ dublējamā massa (Fotogel/

Duplicating material)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskie parametri

Prasības

Sastāvs

Fotogel, hdyrocolloid material

 

Materiālu var izmantot akrila aukstās polimērizācijas procesā un silikona aukstās vulkanizācijas procesā.

 

Gatavs lietošanai materiāls

Iepakojums pa:

~5-10 kg

Drošības datu lapa (latviešu valodā)

Obligāti

Derīguma termiņš

Ne mazāk kā 2024.g

kg

24

 

 

 

 

 

2. Akrils ieliktņu izgatavošanai (Acryl/B Monomer)

 

 

Tehniskie parametri

Prasības

Masas sastāvs

Šķidrumveida polimerizācijas materiāls

 

Nesatur amīnu un kadmiju, polimerizācijas laiks 12 min., temp.40-45°C

Iepakojums pa:

~0,5-2 l

Drošības datu lapa (latviešu valodā)

Obligāti

Derīguma termiņš

Ne mazāk kā 2024.g

ml

15000

 

 

3.      Divkomponentu ieliktņu nospiedumu masa (Ear compression material)

 

Tehniskie parametri

Prasības

Masas sastāvs

Uz silikona bāzes (mīksts). Zils

 

Nospieduma sagatavošanai ar šļirci

 

Vulkanizējas pie proporcijas 1:1

Iepakojums pa:

500-2000 g x 2

Drošības datu lapa (latviešu valodā)

Obligāti

Derīguma termiņš

Ne mazāk kā 2024. gads

kg

85

 

 

4.      1m skaņas caurulītes 2,0x3,1 (PVC tube)

 

 

Tehniskie parametri

Prasības

Sastāvs

caurspīdīgs PVC

Izmērs

2,0x3,1mm

m

100

 

 

5.      Tamponi no kokvilnas materiāla (KOT-N-BLOX)

 

Tehniskie parametri

Prasības

Sastāvs

Kokvilna + diegs

Izmērs

0,1-0,15cm

 

Auss aizsargāšanai nospieduma izgatavošanas laikā

gab

7000

 

 

6.      Akrils ieliktņu izgatavošanai (Acryl/B Polimer)

 

 

Tehniskie parametri

Prasības

Sastāvs

Pulverveida polimerizācijas materiāls

 

Nesatur amīnu un kadmiju, polimerizācijas laiks 12min., temp.40-45°C

Iepakojums pa:

0,5-2kg

Drošības datu lapa (latviešu valodā)

Obligāti

Derīguma termiņš

Ne mazāk kā 2024. gads

kg

18

 

 

7.      Ieliktņu ultravioletās cietēšanas laka (Lacquers LP/H)

 

 

Tehniskie parametri

Prasības

Sastāvs

Gatava lietošanai vienkomponentu laka

 

Ultravioletās cietēšanas laka, sacietēšanas laiks 1-7 min. ,izturīga pret skrāpējumiem, caurspīdīga

Iepakojums pa:

100-500 ml

Drošības datu lapa (latviešu valodā)

obligāti

Derīguma termiņš

Ne mazāk kā 2024.g

ml

400

 

 

Piedāvājuma cena par apjomu, EUR, bez PVN (ar 2 cipariem aiz komata):

 

 

 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas