Search form

19.04.2023

Drukāt

Tirgus cenu izpēte „Būvmateriālu iegāde ar piegādi -2” ID Nr. LNS - TI/R/2023/ 2


Tirgus cenu izpēte „Būvmateriālu iegāde ar piegādi -2”

 ID Nr. LNS - TI/R/2023/ 2

1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu būvmateriālu iegādei ar piegādi.

2.  Informācija par plānoto būvmateriālu iegādi ar piegādi.

·      Pretendentam jāsniedz cenu piedāvājums tikai par visu apjomu.

·      Pretendents cenu piedāvājuma vietā var iesniegt faktūrrēķinu, iekļaujot visas preces un piegādes izmaksas.

·      Preču piegāde jāveic uz Elvīras ielu 19 k-2, Rīgā.

·      Pasūtītājs iesniegto piedāvājumu izmantos tikai cenu salīdzināšanai un neuzņemas saistības preču iegādei.

·      Pretendentam, kura piedāvājums tiks atzīts par zemākās cena piedāvājumu, preču piegādi jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no preču apmaksas.

Detalizēta informācija: [email protected] vai tel. 25155419

3.       Cita informācija: līgums (vai piegādes tiesības ar faktūrrēķinu) tiks piešķirts pretendentam ar zemāko piedāvājuma kopcenu (cenu par apjomu, iekļaujot piegādi).

4.       Cenu piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu var iesniegt kā skenētu dokumenta veidā vai ar e-parakstu līdz 2023. gada 28. aprīlim pa e-pastu: [email protected] ar norādi “TI Nr. LNS - TI/R/2023/2”.

 

5.       Piedāvājuma forma:

Tirgus izpēte „ Būvmateriālu iegāde ar piegādi -2”,

 

ID Nr. LNS - TI/PR/2023/2

 

Cenu piedāvājums

(par visu apjomu), EUR, bez PVN

Ar diviem cipariem aiz komata

PVN

(ja attiecināms), EUR

(norāda arī % likmi)

Ar diviem cipariem aiz komata

Cenu piedāvājums

(par visu apjomu), EUR, ar PVN

 

Ar diviem cipariem aiz komata

Piedāvājumu sniedza (aizpilda pretendents):

1) Nosaukums:
2) Reģistrācijas Nr.:
3) Adrese:
4) Amats, Vārds, uzvārds: 
5) Kontakttelefons: 
6) e-pasts: 
Paraksttiesīgās personas paraksts (ja attiecināms):

 

 

 

T.sk.:

Nr.p.k.

Preces nosaukums

Daudzums

Cena par vienību, bez PVN

Cena par apjomu, BEZ PVN

PVN, 21%

Kopā, cena ar PVN

1.

Krāsa sienām un griestiem Nr.7

(pusmatēta) 10 l iepakojums; Balta

10 gab.

 

 

 

 

2.

Krāsa sienām un griestiem Nr.7

(pusmatēta) 10 l iepakojums

ar tonēšana “Siena50” tonī

 (vai ekvivalents: Caparol LB2*C8*H65)

20 gab.

 

 

 

 

 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas