Search form

09.01.2024

Drukāt

Tirgus cenu izpēte „Otoplastikas laboratorijas instrumentu iegāde” ID Nr. TI-SPC/2024/1


Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskais palīdzības centrs”, turpmāk – Līgumslēdzējs, vajadzībām.

1.Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks iegādātas prece (preču piegādes pavadzīme)  no pretendentu, kas piedāvās atbilstošu tehnisko piedāvājumu un zemākās cenas piedāvājumu.  

2. Prasības piedāvājumam, precei un piegādei

2.1. Precei jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

2.2. Pretendentiem jāpiedāvā visas preces.

2.3. Precei jābūt CE marķējumam (ja attiecināms).  

2.4. Pirms lēmuma pieņemšanas, gadījumos, ja tiek piedāvāta prece, par kuru tehniskā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasīs papildinformāciju.

3. Preču saņēmējs/Iepirkuma Līgumslēdzējs:

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 27069885, fakss: +371 67453242

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

4. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājumu var iesniegt elektroniskā dokumenta veidā ar e-parakstu vai skenētā dokumenta formātā līdz 2024. gada 18. janvārim pa e-pastu: [email protected] ar norādi Tirgus izpēte  ID Nr. TI – SPC/2024/1”.

5. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (pielikums)

Pielikums

ID Nr. TI – SPC/2024/1


Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums

TIRGUS CENU IZPĒTE „ OTOPLASTIKAS LABORATORIJAS INSTRUMENTU IEGĀDE

ID Nr. TI – SPC/2024/1

Nr.p.k

Prece

Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības

Daudzums

Piedāvājums

Cena par mērvienību, euro, bez PVN

Cena par apjomu, euro, bez PVN


Instruments

Instruments nospiedumu izņemšanai no formas. (Metāls)

2
Instruments

Lakošanas turētāji (magnētiski  turētāji, 20 g Erkogum,  neilona caurule 1,5 x 2,5 mm)

5
Instruments

PVC foto gēla forma, caurspīdīga, 50 mm, ar noņemamu vāku

20
Instruments

Dubultā virzuļa nospieduma šļirce ar caurspīdīgu cilindru.uzgaļa D=4 mm

10
Instruments

Dubultā virzuļa nospieduma šļirce ar caurspīdīgu cilindru.uzgaļa D= 3 mm

2
Instruments

Dubultā virzuļa nospieduma šļirce ar caurspīdīgu cilindru.uzgaļa D= 5 mm

2
Līme

Līme uz ciānakrilāta bāzes ar īpaši pielāgotu plūstamību, piemērota silikonam. Iep.=10g

5
Palīgmateriāli

Smilšu papīrs/audums Nr.320 (smalks) 50m, Platums 15mm

5
Urbis

Urbis EF Cutter oval 8mm (20000apgr.)

1010

Urbis

Urbis EF Cutter pounted 5mm (30000apgr.)

1011

Urbis

Urbis EF Cutter pear-shaped 4mm (30000apgr.)

1012

Urbis

Urbis EF Cutter pear-shaped 6mm (30000apgr.)

1013

Urbis

Spirālurbis cilyndrical 0,6mm (30000apgr.)

1014

Urbis

Spirālurbis cilyndrical 0,8mm (30000apgr.)

1015

Urbis

Spirālurbis cilyndrical 1,0mm (30000apgr.)

1016

Urbis

Spirālurbis cilyndrical 1,2mm (30000apgr.)

1017

Urbis

Spirālurbis cilyndrical 2,0mm (30000apgr.)

1018

Urbis

Spirālurbis cilyndrical 2,5mm (30000apgr.)

10


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas