Search form

18.03.2024

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „ Signalizēšanas ierīces ar vibrāciju un/vai gaismas signālu bērnu un kopjamu personu uzraudzībai ("videoauklītes") piegāde” ID NR. TI – SPC/2024/3


Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskais palīdzības centrs” vajadzībām.

1.Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks iegādātas preces (preču piegādes pavadzīme)  no pretendenta, kas piedāvās atbilstošu tehnisko piedāvājumu un zemākās cenas piedāvājumu.  Preču piegāde: 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Prece tiks pasūtīta līdz divām pasūtījuma reizēm.

2. Prasības piedāvājumam, precei un piegādei

2.1. Precei jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

2.2. Pretendentam jāpiedāvā visas preces.

2.3. Precei jābūt CE marķējumam.

2.4. Pirms lēmuma pieņemšanas, gadījumos, ja tiek piedāvāta prece, par kuru tehniskā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasīs papildinformāciju.

3. Preču saņēmējs/Iepirkuma Līgumslēdzējs:

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 28066031, fakss: +371 67453242

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

4. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājumu var iesniegt elektroniskā dokumenta veidā ar e-parakstu vai skenētā dokumenta formātā līdz 2024. gada 25. martam  pa e-pastu: [email protected] ar norādi „Tirgus izpēte  ID Nr. TI – SPC/2024/3”.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas