Search form

13.05.2010

Drukāt

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA „IEPIRKUMA KOMISIJAS LOCEKĻU PAKALPOJUMI’’ (NR. LNS/2010- PR-7-2-4/01/ERAF ) REZULTĀTIEM

Photo


Iepirkums veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts  finansēta  Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS )  projekta „LNS- otrās mājas 2’’,  līgums Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001, ietvaros.

1.      Pasūtītājs: Latvijas Nedzirdīgo savienība, Rīga, Elvīras iela 19
2.      Iepirkuma līguma priekšmets: Iepirkuma komisijas locekļu pakalpojumi
3.      Pieņemtais lēmums par līguma slēgšanu: IK ,,Edgara Šilina juridiskais birojs’’
4.   Piedāvātā pakalpojuma līgumcena: Ls 2500,00 (bez PVN).
5.   Uzaicinājuma ievietošanas datums: 30.04.2010.
6.   Lēmuma pieņemšanu, datums: 13.05.2010.
7.   Paziņojuma par iepirkuma rezultātu publicēšanu datums: 13.05.2010.

Iepirkuma komisijas lēmums:
uzaicināt IK ,,Edgara Šilina juridiskais birojs’’ noslēgt pakalpojuma līgumu. 
Lēmuma pamatojums: piedāvājuma atbilstība Tehniskajā specifikācijā norādītajām  prasībām abās iepirkuma daļās un piedāvātā pakalpojuma zemākā cena.
Piedāvājuma derīguma periods: līdz 2011.gada 30.septembris
 
Iepirkums veikts kā iepirkums ar paredzēto kopējo līgumcenu līdz 3000 LVL

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas