Search form

02.06.2010

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

Photo

ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”
(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”
ID Nr. LNS/ 2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF

1. Nolikums 
ATKLĀTA KONKURSA ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” ID Nr. LNS/ 2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF NOLIKUMS

2. Tehniskā specifikācija - Būvprojekts
Pieejama elektroniski, saņemot disku Elvīras ielā 19, Rīgā nolikumā norādītājā laikā un nosacījumos.

3. Iesniegums

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas