Search form

02.06.2010

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

Photo

ATKLĀTĀ KONKURSĀ

 ,,Autoruzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros
 iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/04/ERAF

1. Nolikums 
ATKLĀTA KONKURSA ,,Autoruzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/04/ERAF NOLIKUMS

2. Tehniskā specifikācija - Būvprojekts
Pieejama elektroniski, saņemot disku Elvīras ielā 19, Rīgā nolikumā norādītājā laikā un nosacījumos.

3. Iesniegums


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas