Search form

09.06.2010

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

Photo

Iepirkuma paziņojums
ATKLĀTĀ KONKURSĀ

,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Rīgā, Elvīras ielā 19, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF


1. Nolikums 
ATKLĀTA KONKURSA ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Rīgā, Elvīras ielā 19, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF NOLIKUMS

2. Tehniskā specifikācija - Būvprojekts
Pieejama elektroniski, saņemot disku Elvīras ielā 19, Rīgā nolikumā norādītājā laikā un nosacījumos.

3. Iesniegums

 

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas