Search form

06.07.2010

Drukāt

Paziņojums par atklāta konkursa „AUTORUZRAUDZĪBA BŪVOBJEKTAM ,,LNS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS CENTRA VĀJDZIRDĪGIEM UN NEDZIRDĪGIEM BŪVNIECĪBA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ LIEPĀJĀ, 1905.GADA IELĀ 35, LNS PROJEKTA „LNS -OTRĀS MĀJAS 2” (LĪGUMS NR. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) IETVAROS”, IEPIRKUMA ID NR. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/04/ERAF, rezultātiem


____________________________________________________________________________
 
  PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTA KONKURSA
AUTORUZRAUDZĪBA BŪVOBJEKTAM ,,LNS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS CENTRA VĀJDZIRDĪGIEM UN NEDZIRDĪGIEM BŪVNIECĪBA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ LIEPĀJĀ, 1905.GADA IELĀ 35, LNS PROJEKTA „LNS -OTRĀS MĀJAS 2”  (LĪGUMS NR. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) IETVAROS”,
 IEPIRKUMA ID NR. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/04/ERAF ,
REZULTĀTIEM

  1. Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas  2010.gada 5.jūlija sēdes  (p r o t o k o ls nr.12) lēmumu piešķirt līgumslēgšanas tiesības SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI’’.
  2. SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI’’ piedāvājuma cena- 1170,00 Ls bez PVN.
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A. SANNIKOVA

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas