Search form

06.07.2010

Drukāt

Paziņojums par atklāta konkursa „BŪVUZRAUDZĪBA BŪVOBJEKTAM ,,LNS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS CENTRA VĀJDZIRDĪGIEM UN NEDZIRDĪGIEM BŪVNIECĪBA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ LIEPĀJĀ, 1905.GADA IELĀ 35, LNS PROJEKTA „LNS -OTRĀS MĀJAS 2” (LĪGUMS NR. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) IETVAROS”, IEPIRKUMA ID NR. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/03/ERAF, rezultātiem


 

____________________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTA KONKURSA
BŪVUZRAUDZĪBA BŪVOBJEKTAM ,,LNS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS CENTRA VĀJDZIRDĪGIEM UN NEDZIRDĪGIEM BŪVNIECĪBA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ LIEPĀJĀ, 1905.GADA IELĀ 35, LNS PROJEKTA „LNS -OTRĀS MĀJAS 2”  (LĪGUMS NR. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) IETVAROS”,  
IEPIRKUMA ID NR. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/03/ERAF,
REZULTĀTIEM

Iesniegts 2 (divi) Pretendentu piedāvājumi:
1.      SIA „Būvkonsultants”, reģ.nr.40003473086, adrese – Brīvības iela 52-4, Rīga.
2.      SIA „Firma L4”, reģ.nr.40003236001, adrese – Jelgavas iela 90, Rīga.
 
Visu Pretendentu piedāvājumi atzīti par atbilstošiem.
 
Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas  2010.gada 5.jūlija sēdes  (protokols nr.10) lēmumu piešķirt līgumslēgšanas tiesības  SIA „Būvkonsultants”.
 
SIA „Būvkonsultants” piedāvājuma cena 2700,00 Ls bez PVN.


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
A. SANNIKOVA


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas