Search form

09.07.2010

Drukāt

Papildinformācija iepirkumiem

ID LNS/2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF
UN
LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF
(objektu apsekošanas papildlaiki)


 

1.      Izraksts no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda un Latvijas valsts finansētā LNS projekta “LNS- otrās mājas 2”, līguma nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001 iepirkumu komisijas 2010.gada 6.jūlija sēdes protokola nr. 14                                                                                          
 
Lēmums (14-2):
noteikt atkārtotu objektu apskati un pretendentu sapulci sekojošos iepirkumos:
 
a)      ID LNS/2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF, objektam 1905.gada ielā 35, Liepājā 2010.gada 15.jūnijā:
-          objekta apskate - 1905.gada ielā 35,  Liepājā no 13.00 līdz 14.00,
-          pretendentu sapulce Kr. Valdemāra ielā 43, Liepājā, LNS Liepājas reģionālās biedrības telpās no 14.00 līdz 15.00.

b)     
ID LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF, objektam Elvīras ielā 19, Rīgā 2010.gada 22..jūnijā:
-          objekta apskate - Elvīras ielā 19, Rīgā no 11.00 līdz 12.00,
-          pretendentu sapulce Elvīras ielā 19, Rīgā, LNS telpās (2.stāvs, konferenču zāle) no 12.00 līdz 13.00.
 
2.     2010.gada  7.jūlijā  IUB mājaslapā ir izziņoti Grozījumi iepirkumu ID LNS/2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF, objektam 1905.gada ielā 35, Liepājā un ID LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF, objektam Elvīras ielā 19, Rīgā NOLIKUMOS. Grozījumi pieejami www.lns.lv, sadaļā Iepirkumi un konkursi.
 
Pamatojums- iepirkumu komisijas 2010.gada 6.jūlija (protokols Nr.14) un 2010.gada 7.jūlija (protokols Nr.15) lēmumi.


Sēdes vadītāja, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

A. SANNIKOVA


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas