Search form

19.07.2010

Drukāt

Paziņojums par objekta Liepājā 1905.gada ielā 35 (iepirkuma i.d. LNS/ 2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF) apsekojumu 15.07.2010. un apsekojumu 21.07.2010.


 

Izraksts no
                   
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts finansētā
LNS projekta “LNS- otrās mājas 2”,
LĪGUMA Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001
iepirkumu komisijas 2010.gada 19.jūlija sēdes
P R O T O K O L A nr. 16
Rīgā
 
               Lēmumi:
16-1. Pieņemt zināšanai, ka uz objekta apsekošanu  un informatīvo sapulci 2010.gada 15.jūlijā Liepājā, 1905.gada ielā 35 nebija ieradies neviens Pretendents vai  Kandidāts.
        
16-2. Pamatojoties uz SIA Āboltiņa uzņēmums ,, AG’’ iesniegumu, noteikt papildlaiku objekta Liepājā, 1905.gada ielā 35 apsekošanai un informatīvai sapulcei 21.07.2010. no plkst. 13.00. līdz 13.30.
 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
A. Sannikova

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas