Search form

30.07.2010

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu atklāta konkursa

Photo

 

 

,, Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”
iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-9-PR-7-2-4/08/ERAF

 

1.    Nolikums 
2.    Tehniskā specifikācija – Būvprojekts pieejama elektroniski, saņemot disku Elvīras ielā 19, Rīgā nolikumā norādītājā laikā un nosacījumos.
3.    Iesniegums 

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas