Search form

02.08.2010

Drukāt

Paziņojums par atklāta konkursa

Photo

,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”; ID Nr. LNS/ 2010-3-PR-7-24/02/ERAF REZULTĀTIEM


1.      Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2010.gada 30.jūlija  sēdes  (p r o t o k o l s nr.22) lēmumu piešķirt līgumslēgšanas tiesības SIA Āboltiņa būvuzņēmums AG.
2.      SIA Āboltiņa būvuzņēmums AG piedāvātā būvniecības pakalpojuma cena- 189 020.48 LVL bez PVN.
 
 Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A. SANNIKOVA

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas