Search form

17.08.2010

Drukāt

Paziņojums par atklāta konkursa

Photo

,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Rīgā, Elvīras ielā 19, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF; REZULTĀTIEM

 


1.      Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas  2010.gada 10.augusta  sēdes  (p r o t o k o l s nr.23) lēmumu piešķirt līgumslēgšanas tiesības SIA „DGS’’.
2.      SIA „DGS’’ piedāvātā būvniecības pakalpojuma cena- 317 038.79 LVL bez PVN.
 
 Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A. SANNIKOVA

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas