Search form

17.08.2010

Drukāt

Paziņojums par atklāta konkursa

Photo

„Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-9-PR-7-2-4/08/ERAF rezultātiem


 

Iesniegto piedāvājumu skaits:  1
 
Iepirkumu komisijas 2010.gada 17.augusta (protocols nr.25) lēmums:
 
,,Pamatojoties uz iepirkuma „Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem  un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” ‘’; iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-9-PR-7-2-4/08/ERAF; nolikuma 14.4.punktu, iepirkumu pabeigt bez rezultāta un pārtraukt 2010.gada 30.jūlijā izsludināto iepirkuma procedūru atklātā konkursā „Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”, iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-9-PR-7-2-4/08/ERAF.
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Aija Sannikova

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas