Search form

18.08.2010

Drukāt

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA UZSĀKŠANU ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Photo

„ Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-10-PR-7-2-4/09/ERAF

 

1. Konkursa nolikums
2. Tehniskā specifikācija – Būvprojekts pieejama elektroniski, saņemot disku Elvīras ielā 19, Rīgā nolikumā norādītājā laikā un nosacījumos.
3. Iesniegums

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas