Search form

06.09.2010

Drukāt

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTAJĀ KONKURSA „BŪVUZRAUDZĪBA BŪVOBJEKTAM ,,LNS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS CENTRA VĀJDZIRDĪGIEM UN NEDZIRDĪGIEM BŪVNIECĪBA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ LIEPĀJĀ, 1905.GADA IELĀ 35, LNS PROJEKTA „LNS -OTRĀS MĀJAS 2” (LĪGUMS NR. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) IETVAROS”; IEPIRKUMA ID NR. LNS/ 2010-10 PR-7-2-4/09/ERAF; REZULTĀTIEM

Photo


 
Iesniegto piedāvājumu skaits:  1
Rezultāts: pamatojoties uz iepirkumu komisijas 2010.gada 30.augusta lēmumu ( protokols Nr. 26) 2010.gada 3.septembrī noslēgts līgums ar Gintu Ernstsonu, adrese – Durbes novads, Durbe, Tirgus iela 10a, LV-3440.
 
Pakalpojuma līgumcena: 2960,00 Ls (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit lati un nulle santīmi)
 

LNS iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Sannikova

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas