Search form

27.02.2013

Drukāt

Paziņojums par iepirkumu „Kancelejas preču iegāde”

Biedrība „Lavijas Nedzirdīgo savienība” 2013. gada 27. februārī ir izsludinājis iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā par kancelejas preču iegādi 2013.gadam.


Iepirkuma „Kancelejas preču iegāde” nolikums un pielikumi

4. pielikums – Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas