Search form

09.10.2017

Drukāt

LNS Jauniešu centrs īsteno neformālu pasākumu “Ideju laboratorija” (foto, video)

2017.gada 30.septembrī LNS K/C “Rītausmā” notika LNS Jauniešu centra rīkotais neformāls pasākums “Ideju laboratorija”, kurā bija galvenais notikums – LNS Jauniešu centra konference. Tajā ievēlēja jaunā LNS JC vadītāja un viņas komada.


Šajā pasākumā piedalījās vairāk nekā 60 nedzirdīgo jauniešu 15 – 30 gadu vecumā no dažādām Latvijas pilsētām. Bija ielūgti arī LNS prezidente Sandra Gerenovska, LNS eksprezidents Edgars Vorslovs un bijušais LNS valdes loceklis Ivars Kalniņš.

Programma bija plaša ar dažādām aktivitātēm. Pirmajā daļā notika JC konference, ko atklāja centra vadītājs Kristaps Legzdiņš, novēlot konferencei un citiem pasākumiem veiksmīgu norisi.

Savukārt Edgars Vorslovs, sveicot konferences dalībniekus, atgādināja LNS un JC vēsturi. Bet Ivars Kalniņš aicināja jauniešus būt aktīviem un atbildīgiem konferences gaitā, pieņemot lēmumus un izsakot savas idejas.

Kristaps Legzdiņš pastāstīja par paveikto JC darbu no 2015. līdz 2017.gadam, parādot prezentācijas ar dažādiem attēliem. Diskusijā jaunieši izteica dažādus viedokļus, kritiku, dalījās pieredzē, minot pozitīvus piemērus, ieteikumus, idejas un priekšlikumus turpmākai darbībai. Jauniešu centra darbs tika novērtēts uz “labi”, jo regulāri un sekmīgi organizētas dažādas aktivitātes.

Pēc tam sekoja Kristas Kristīnes Magones pētījuma prezentācija par vājdzirdīgo un nedzirdīgo jauniešu aktuālākajiem jautājumiem mūsdienās. Tai sekoja diskusija ar jauniešiem par aptaujas rezultātiem un tajā iegūto jaunāko informāciju.

Pēc pusdienas pārtraukuma notika LNS Jauniešu centra nolikuma izskatīšana, tā grozījumu apspriešana, kam sekoja lēmums par LNS JC nolikuma apstiprināšanu ar izmaiņām.

Pats atbildīgākais un interesantākais bija LNS Jauniešu centra vadītāja un padomes locekļu vēlēšanas. Uz LNS Jauniešu centra vadītāja posteni konferences dalībnieki izvirzīja 6 jauniešus – Kristu Kristīni Magoni, Kristu Blīgznu, Lilitu Loginu, Armandu Hildebrantu, Kristapu Legzdiņu, Mairu Bruži. Pieci izvirzītie atteicās no kandidēšanas. Balsojumā par LNS Jauniešu centra vadītāju vienbalsīgi ievēlēja Kristu Kristīni Magoni.

LNS Jauniešu centra jaunievēlētā vadītāja izvēlējās sešus LNS JC padomes locekļus – par savu vietnieci Lilitu Loginu, bet par padomes locekļiem – Madaru Birmani, Māru Kursīti, Elīnu Žurakovsku, Anitu Valdmani un Kristu Blīgznu. Par šādu padomes sastāvu konferences dalībnieki nobalsoja vienbalsīgi.

Pēc vēlēšanām LNS prezidente Sandra Gerenovska sveica jauno vadītāju un padomi, kā arī izsniedza prezidenta pateicību pirmajai LNS Jauniešu centra padomei. LNS Jauniešu centra padomes jaunieši milzīgu lielu paldies pateicās Ivaram Kalniņam, kurš jau no paša sākuma, kad tika nodibināta LNS JC palīdzēja un vienmēr bija blakus ar savu padomu dažādās situācijās. Ivars bija kopā ar JC ikdienā un svētkos, sniedza nesavtīgu atbalstu daudzu aktivitāšu rīkošanā.

Pēc galvenās – nopietnās daļas, brīvā gaisotnē sekoja ļoti interesanta saruna “Vai viegli būt jaunam?”, kuru vadīja šovmenis Renārs Zeltiņš.

Viņš pastāstīja par savu jaunību, sapņiem, basketbola karjeru un dzīves mērķiem. Jaunieši varēja uzdot dažādus jautājumus un saņemt viņa atbildes. Jāpiebilst, ka šī bija viņa pirmā tikšanās un saruna ar vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem. Jaunieši, kā atzina Renārs, ar nedzirdīgo kultūras piemēriem pozitīvi pārsteidza pieredzējušo šovmeni – arī viņš pats jauniešiem uzdeva savus jautājumus par nedzirdīgo kultūru.

Paldies Renāram Zeltiņam par to, ka viņš atrada laiku būt kopā ar jauniešiem. Pēc tam sekoja dažādas neformālas aktivitātes, to skaitā prāta spēli “Gudrs, vēl gudrāks” labi novadīja Maira Bruže, paldies viņai. Līdz rīta gaismai jaunieši aktīvi piedalījās dažādās galda spēlēs un pavadīja interesantu vakaru.

LNS Jauniešu centra “krusttēvs” Ivars Kalniņš gandarīts stāsta: “Jā, Jauniešu centrs divu gadu laikā ir izauklēts no knupīšiem, un nu pamazām sāk dzīvot patstāvīgi. Jāatzīst, izaugsme tik īsā laikā bijusi ārkārtīgi strauja un pārsteidzoša. Kristapam un viņa komandai tas bija liels pārbaudījums.

Piemēram, starptautiski atzītais pasākums Baltijas jauniešu festivāls ar 400 apmeklētājiem! To jaunieši un personiski es atcerēsimies ilgi, ilgi. Un vēl Jauniešu centrs pērn saņēma LR Izglītības ministrijas un Latvijas Jaunatnes padomes nomināciju “Darbīgākā jaunatnes organizācija 2016”. To novērtēja daudzi ārpus LNS.

Divu gadu laikā dzīvoju jauniešiem līdzās, sniedzu palīdzīgu roku bez mitas, aizstāvēju JC intereses visās instancēs kur vien iespējams, un tas viss izveidojās par manu mīlestību. Paldies jauniešiem par ciešo sadarbību!

Ticu, ka viņi spēj mainīt pasauli, padarot savu un citu dzīvi labāku. Turklāt jaunieši ir svarīgs LNS balsts. Vēlu jaunajai vadītājai un viņas komandai radošu, neizsīkstošu un inovatīvu darbu.”

Milzīgs paldies Baltijas Bērnu fondam, kas finansiāli atbalstīja Jauniešu neformālo pasākumu “Ideju laboratorija”.

 Vairāk foto šeit.

 

Tekstu sagatavoja: Krista Kristīne Magone
Foto un video: Rūta Bernaua un Varis Salmiņš


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas