Search form

22.04.2013

Drukāt

Jūs jautājāt – mēs atbildam: Par nevalstisko organizāciju darba nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem


LNS biedre Baiba Bicēna atsūtījusi redakcijai jautājumu:
 
„Janvāra numura Kopsolī 3. lpp. bija pieminēts, ka LNS prezidents A. Pavlins 28. novembrī piedalījies apspriedē Finanšu ministrijā un tur uzzinājis, ka nevalstisko organizāciju darba nodrošināšanai piešķirti 19 miljoni un ka darba grupās, kas risinās tā izlietojumu nav iekļauti invalīdu organizāciju pārstāvji.
Kas pa šo laiku ir mainījies? Kā sadalīti šie 19 miljoni, un vai arī LNS tagad kaut kas piešķirts?”
 
 
Informācijas centrs atbild:
 
Izveidota darba grupa, kurā iekļauts arī LNS pārstāvis Arnolds Pavlins, kā arī citu invalīdu organizāciju pārstāvji, piemēram, Ivars Balodis, „Apeirona” vadītājs, kurā aktīvi darbojas arī pati B. Bicēna.
 
 Šī darba grupa 19. aprīlī Finanšu ministrijā sanāca uz apspriedi, kuras norisē varat ielūkoties  prezentācijā  „Privātpersonu, t.sk. NVO, finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem” LNS mājaslapā šeit.
 
 Apspriedē organizāciju pārstāvji izteica savus viedokļus par  MK noteikumu projekta „Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” uzlabošanu.
 
Minētais likumprojekts atrodas sagatavošanas procesā un laikā no 22. līdz 26. aprīlim tā provizoriskā versija tiks izsūtīta visiem darba grupas locekļiem. Savukārt viņi kā savu organizāciju pārstāvji varēs ieteikt savus labojumus un papildinājumus šim likumprojektam.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas