Search form

02.03.2012

Drukāt

Par nodokļu nomaksu

Kā noskaidrot, vai darba devējs ir samaksājis nodokļus? Un ko darīt, ja viņš tos nav maksājis?


VID un VSAA konsultanti skaidro: Lai noskaidrotu par samaksātajiem nodokļiem, jājautā vispirms pašam darba devējam vai arī, ņemot līdzi pasi, to var darīt VID vai VSAA klientu apkalpošanas centrā.

Darba devēju pienākums ir aprēķināt nodokļus  un  noteiktajā termiņā pilnā apmērā tos nomaksāt, iesniedzot atskaites.

VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Kontakti” > „Klientu apkalpošana” ir iespējams elektroniski pieprasīt izziņu par ienākumiem.

VSAA savukārt izsniegs informatīvu paziņojumu, kuram nav juridiska spēka, bez zīmoga un paraksta. To var saņemt personiski jebkurā VSAA nodaļā, uzrādot pasi un  aizpildot iesniegumu, vai arī pieprasīt elektroniski uz e-pastu [email protected] ar drošu elektronisku parakstu.
VSAA atbildi nosūtīs uz klienta norādīto e-pasta adresi.
VSAA, sniedzot personai informāciju, kas attiecas tieši uz konkrēto personu, ir tiesības pieprasīt un personai ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas ļauj identificēt šo personu pēc pases, autovadītāja apliecības vai pensionāra apliecības.

Nodaļu adreses un darba laiki - http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija

Šī paziņojuma saņemšana ir bezmaksas pakalpojums. Liela klientu pieplūduma gadījumos VSAA nodaļa paziņojumu izsniedz 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Portālā www.latvija.lv, izvēloties Kategoriju „Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi” vai „Visi e-pakalpojumi (A-Z)”,  ir  pieejami 12 VSAA e-pakalpojumi, arī „Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”.

E-pakalpojumus iespējams iegūt, izmantojot Swedbank, Citadele banka, Norvik banka vai SEB internetbankas autorizāciju, kā arī izvēloties citus portālā norādītos autentificēšanās līdzekļus.


Atbildi organizēja: Gunta Birnīte

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas