Search form

14.08.2013

Drukāt

Latvijas Nedzirdīgo savienības Pļaviņu reģionālās biedrības vasaras aktivitātes


Anna Jukšas no "Ābeļziediem" stāstījums par sadarbību ar citām biedrībām un Pļaviņu novada domi
 
Ekskursija Kalsnavas arborētumā
 
Kārtējais biedrības informatīvais pasākums
 
 
 
Tā kā Latvijas Nedzirdīgo savienības Pļaviņu reģionālai biedrībai ir savas pasākumu telpas, katru mēnesi rīkojam 1 – 2 informatīvos un arī atbilstoši mēneša tematiskos pasākumus Pļaviņu apkārtnē dzīvojošiem biedriem. Parasti pasākumos uzklājam arī kafijas galdu ar groziņiem.
 
Ceturtdienu pēcpusdienās mums ir individuālās nodarbības, kur katrs nedzirdīgais var nākt ar jautājumiem, izrunāt savas neatrisinātās problēmas. Atbildes gūšanai veicam pārrunas, meklējam skaidrojumu internetā, veicam videozvanus uz LNS Rehabilitācijas centru, lai tur esošie nedzirdīgo tulki palīdzētu sazvanīt citus tālākos speciālistus attiecīgos valsts vai pašvaldību dienestos, kur varētu atrisināt nedzirdīgo pieteiktās problēmas.
 
Šogad 1. jūnijā, Daugavpilī, notika Latvijas nedzirdīgo pašdarbnieku festivāls, kurā arī mēs piedalījāmies ar savu skeču „Kino apmeklējums”. Vasaras periodā  mums ir nelielas ekskursijas pa Latviju, piemēram, maijā bijām Likteņdārzā, jūlijā apmeklējām Kalsnavas arborētumu.
 
Ar Pļaviņu novada domes atbalstu augusta beigās notiks pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksni, lai iepazītos ar turienes nedzirdīgo grupas darbību. Septembra beigās apmeklēsim arī lielo Nedzirdīgo dienas pasākumu Rīgā. nešķirojot.
 
 Mūsu nedzirdīgie ir dažādi – ir gan pilnīgi nedzirdīgi, gan smagi, gan vidēji vājdzirdīgi, un visi lieto nedzirdīgo zīmju valodu, vienkārši tos visus kopā saucam par saviem nedzirdīgajiem biedriem.
 
Šobrīd mums nav savs vietējais nedzirdīgo tulks, nedzirdīgo vajadzībām izsaucam tulkus no Rīgas vai no Daugavpils. Var teikt, gandrīz katru nedēļu. Šobrīd Valsts nodarbinātības aģentūras vakanču sarakstā jau ir ievietots piedāvājums – latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks darbam Pļaviņās. Ja kāds prot zīmju valodu kaut ciešamā apjomā, ir labas latviešu valodas zināšanas un vidējā izglītība, viņš aicināts pieteikties darbā Rehabilitācijas centrā Rīgā. Tad tur viņu norīkos darbam Pļaviņās un apkārtējās pilsētās un paralēli darbam tālākai zīmju valodas pilnveidošanai piedāvās iespēju bez mācību maksas apgūt arī 1. līmeņa augstāko izglītību specialitātē „Surdotulks”. Tulku darbam nodrošināts valsts budžeta finansējums.
 
Vēl Pļaviņās atsevišķi ir nedzirdīgo sporta klubs, kas organizē makšķerēšanas sacensības, kā arī stimulē nedzirdīgos piedalīties citu organizāciju sacensībās, piemēram, mūsu nedzirdīgie piedalījās Pļaviņu novada sporta svētkos.  
 

Ainārs Osmanis, LNS Pļaviņu RB priekšsēdētājs
No www.plavinas.lv, 6.08.2013

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas