Search form

31.03.2014

Drukāt

„Neatņemiet mums otrās mājas …”

Photo

Tā saucas krievu laikrakstā „Ziņas Šodien” publicētais raksts par situāciju, kas veidojas, beidzoties LNS projektam „Nepalikt vieniem klusumā”.


Īsumā par to! Žurnāliste ieradusies Elvīras ielā 19, Rīgā, dienā, kad tur viesojušies Rīgas Domes (RD) pārstāvji, lai iepazītos ar projekta ietvaros nodibinātā nedzirdīgo senioru Centra darbību aizvadītajos divos gados.
 
RD amatpersonas bijušas iepriecinātas par savu vērojumu uz vietas un sarunā ar apmeklētājiem un darbiniekiem uzzināto. Secinājums vienprātīgs: Centrs veicis ļoti atzīstamu darbu un jāmeklē iespējas to turpināt. It īpaši priecē, ka šajā senioru saietā savu vietu atradušas arī topošās un jaunās nedzirdīgās māmiņas ar saviem mazuļiem.
 
Žurnāliste intervijā ar Rīgas Domes Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāju O. Veidiņu guvusi pārliecību, ka RD meklēs iespēju ar finansējumu atbalstīt Centra turpmāko darbību (lēmums varētu tikt pieņemts maijā).
 
Raksts beidzas ar secinājumu: „Nedzirdīgo cilvēku otrās mājas reāli iespējams saglabāt ar kopīgām pūlēm.”
 
 
Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas