Search form

21.09.2015

Drukāt

Kopā ar savējiem ir viegli

Photo

„Pļaviņu Novada Ziņas” jau sāka plašāk iepazīstināt ar biedrībām, kas darbojas Pļaviņu novadā. Viena no vecākajām ir Latvijas Nedzirdīgo savienības Pļaviņu reģionālā biedrība – augustā tā svinēja 60 gadu jubileju.


Biedrības vēsture sākās 1955. gada 7. augustā, kad Pļaviņu pilsētas kultūras namā pirmo reizi sanāca kopā 13 vietējie nedzirdīgie un nodibināja savu pirmorganizāciju. To vadīja Ārijs Grigorovičs. Pļaviņu izpildkomiteja organizācijai piešķīra telpas Pļaviņu kultūras namā. Pamazām biedrība paplašinājās, un 1962. gadā iegādāta ēka Pļaviņās Daugavas ielā 75. Biedrībā iesaistījās ap 150 biedri no Pļaviņām un apkārtnes, Madonas, Līvāniem. Nedzirdīgie cilvēki lielākoties strādāja Pļaviņu sovhozā, šūšanas uzņēmumā „Rīgas apģērbs”, tūrisma un atpūtas bāzē „Mežezers”. No 2003. gada biedrība darbojas 1. Maija ielā 7, Aiviekstes pagasta Kriškalnos, un šī ēka ir Latvijas Nedzirdīgo savienības īpašums.

 

Pļaviņu reģionālo biedrību savulaik vadījis arī Jānis Asarītis, Jānis Kalniņš, ilgu laiku to darīja Ona Grigoroviča (Jāņkalne), un tagad jau 27 gadus šos pienākumus veic Ainārs Osmanis. Biedrībā ir 44 biedri un piesaistīti divi darbinieki – klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Gabranova un surdotulce Zane Pušmucāne. Katru mēnesi notiek apmēram četri dažādi pasākumi - informācijas dienas, izzinošie izbraukumi, radošās darbnīcas, svinēti svētki. Arī 60 gadu jubileju biedrība atzīmēja ar svinībām, un pļaviņiešus ieradās sveikt Latvijas Nedzirdīgo savienības valdes priekšsēdētājs Edgars Vorslovs, reģionālo biedrību un Pļaviņu novada pašvaldības pārstāvji, kā arī citi viesi.

 

Latvijas Nedzirdīgo savienības Pļaviņu reģionālā biedrības vadītājs Ainārs Osmanis atzīst, ka visus šos gadus vadīt biedrību ir bijis viegli, jo visi ir savējie. - Sākumā man tas bija algots darbs. Ar laiku sāku strādāt savā specialitātē un biedrību vadu brīvajā laikā. Man ir labas palīdzes - Ilze ikdienā vairāk sadarbojas ar biedriem, un Zane sniedz surdotulka pakalpojumus. Tas atvieglo biedrības darbu, - stāsta Ainārs.

 

Šobrīd biedrībā iestājušies gandrīz visi cilvēki ar dzirdes traucējumiem, kuri dzīvo Pļaviņās vai tās apkārtnē. Ir daži no Madonas, Jēkabpils, Skrīveriem un maza grupa no Līvāniem. Vēl ir arī biedri, kuri pārcēlušies dzīvot Rīgā, tomēr negrib mainīt biedrības, tāpēc joprojām uztur saikni ar Pļaviņām. Vēl divi biedri dzīvo Lielbritānijā. Ir, protams, cilvēki, kuri nevēlas stāties biedrībā.

 

Ainārs Osmanis atzīst, ka nedzirdīgajiem cilvēkiem lielāka problēma ir apgrūtinātā informācijas ieguve. Tāpēc biedrības galvenais mērķis ir to nodrošināt. Ar valsts atbalstu nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem pieejamas sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumi. Par iespēju apmeklēt kultūras pasākumus un sniegt plašāku informāciju rūpējas biedrība, cenšoties piesaistīt arī atbalstītājus. Laikraksts „Diena” nodrošina bezmaksas laikrakstu, lai viņi var kopīgi lasīt un skaidrot dažādus tematus. Savukārt Pļaviņu novada dome atbalsta biedrības pašdarbnieku piedalīšanos ikgadējos Latvijas Nedzirdīgo festivālos un šogad arī pieredzes apmaiņas braucienu uz Rīgas nedzirdīgo rehabilitācijas un dienas centru.

 

Kopīgā darbošanās palīdz nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem cilvēkiem labāk iekļauties sabiedrībā, drošāk apmeklēt vietējos pasākumiem gan individuāli, gan kolektīvi. Ainārs Osmanis piebilst, ka vēlētos, lai nedzirdīgajiem cilvēkiem būtu vairāk brīvu darbavietu. Tad dzīve visiem būtu labāka.

 

 

 

Sandra Pumpure
Pārpublicēts no laikraksta „Pļaviņu Novada Ziņas” (Nr.74, 2015. gada septembris)


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas