Search form

07.06.2016

Drukāt

Nedzirdīgo biedrības Rēzeknē pulcējas amatiermākslas festivālā

Latvijā ir nodibinātas deviņas nedzirdīgo reģionālās biedrības, kas regulāri rīko un pašas piedalās pasākumos un apmācībās. Jūnijā to dalībnieki savus talantus rāda amatiermākslas festivālā. Šogad tas aizritēja Rēzeknē, kārtējo reizi atgādinot, ka nedzirdīgi cilvēki ir svarīga sabiedrības daļa.


Savu plašo sirds siltumu un labestību plašākai sabiedrībai, piedaloties amatiermākslas festivālā, atklāja Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāvji. Festivāls ik reizi notiek kādā no deviņām pilsētām, kur darbojas nedzirdīgo reģionālās biedrības. Festivāla 20.jubileja atzīmēta Rēzeknē ar galveno mērķi nojaukt barjeras starp cilvēkiem ar un bez dzirdes traucējumiem.

“Viens mērķis ir veicināt nedzirdīgo cilvēku radošo pašizpausmi, lai viņi apzinās, ka viņi paši kaut ko var, lai viņiem būtu drosme uzstāties,” stāsta Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents Edgars Vorslovs.

To, ka nedzirdīgo pārliecība par savu sniegumu augusi, pierāda tas, ka festivālā šogad piedalījās radošie kolektīvi no pilnīgi visām nedzirdīgo reģionālajām biedrībām. 17 priekšnesumos bija iekļautas dejas, teatrāli uzvedumi, melodeklamācijas, kā arī pantonīmas.

“Nedzirdīgs cilvēks kļūst drošāks. Sabiedrība arī kļūst saprotošāka. Manā skatījumā, varbūt viens no iemesliem ir ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām,” spriež Edgars Vorslovs.

Dalībnieki atzīst - tieši pēdējo gadu laikā sabiedrības attieksme ir krasi mainījusies, jūtams arvien lielāks atbalsts. Tomēr tikai ar kultūras pasākumiem nepietiek, lai atrisinātu visas cilvēku ar dzirdes traucējumiem sadzīves problēmas. Joprojām izglītības, darba un veselības sistēmā kārtības nav.

Festivāla dalībnieks no Daugavpils Igors Čaika atzīst, ka gribētu, lai festivāls notiktu Saeimā, “lai deputāti arī paskatās, ka nedzirdīgie arī var dejot, nedzirdīgie var dziedāt, darba nav, bet viņi dejo un dzied…”

Šobrīd nedzirdīgo biedrības aktīvi gatavojas Latvijas simtgades svinībām, kā arī nedzirdīgo kongresa norisei, lai jau septembra nogalē - Pasaules Nedzirdīgo dienā – sabiedrība vēlreiz pārliecinātos: arī nedzirdīgo kopienu tradīcijas, kas ietērptas zīmju valodā, ir spēcīgs pienesums visas Latvijas kultūras dzīvē.

Pārpublicēts no www.lsm.lv


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas