Search form

30.08.2016

Drukāt

TV kanālā Rīga24 intervija “Zīmju valoda – komunikācijas fenomens” (video)

Intervija risinās zīmju valodā, un uz žurnālistes jautājumiem atbild LNS biedre Lilita Logina ar zīmju valodas tulku Elzu Volonti. Saruna uz dabas fona raisās brīvi un nepiespiesti – par nedzirdīgo cilvēku darba un izglītības iespējām, komunikācijas veidiem, zīmju valodas lomu un vietu viņu dzīvē, sabiedrības attieksmi savstarpējā saskarsmē.


Lilita dalās savā pieredzē dažādās dzīves situācijās – mācībās augstskolā, asistentes darbā ar nedzirdīgajiem bērniem skolā, autokursos, dejošanā, privātā dzīvē utt. Viņa vērtē, ka sabiedrības attieksme ir mainījusies uz labo pusi, cilvēki ir pretimnākoši, dažs labs pat vēlas apgūt zīmju valodu.

Elza savukārt līdztekus visa runātā tulkošanai paspēj pastāstīt arī par sevi – kā pēc darba kolēģes Brigitas ieteikuma nonākusi interesantajā tulka darbā Latvijas TV.

Abas jaunietes informē, kur var iepazīties tuvāk ar zīmju valodu un aicina sekot ziņām LNS mājaslapā par Nedzirdīgo nedēļas pasākumiem septembrī.

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas