Search form

26.06.2017

Drukāt

„Lai spēka pietiek visiem darbiem”

Photo

Tāds vēlējums skanēja Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) Kuldīgas reģionālās biedrības 65. jubilejā. Turpmāk organizācijas priekšsēde būs Raimonda Tabaka.


VIENA NO LABĀKAJĀM

Sestdien restorānā Bangerts bija ieradušies sveicēji no Smiltenes, Rēzeknes, Daugavpils, Ventspils, Liepājas un Pļaviņu biedrības, pārstāvji no Kuldīgas novada domes un sociālā dienesta, SIA LNS nekustamie īpašumi un rehabilitācijas centra. Savienības prezidents Edgars Vorslovs atzina: „Varat būt lepni – esat viena no labākajām un darbīgākajām biedrībām Latvijā.” Cienājoties varēja vērot fotogrāfijas no biedrības pasākumiem un sadzīves, dalīties atmiņās, pieredzē, apspriest turpmākos mērķus un sadarbību.

Pārvēlēšanu sapulcē par LNS Kuldīgas reģionālās biedrības priekšsēdi ievēlēta Raimonda Tabaka, kura darbu koordinēs divus gadus. Viņa ir aktīva organizācijas biedre, strādājusi valdē, divus gadus bijusi priekšsēža vietniece. R.Tabaka ir snēpelniece, strādā par konditori uzņēmumā Saules ieleja un opā ar vīru audzina divus bērnus.

DAUDZ IECERU
 

Kuldīgas biedrība sniedz tulka pakalpojumus, te strādā sociālais rehabilitētājs Guntars Jurševskis. Tulce Žanete Škapare pastāstīja, ka biedrībā ir ap 80 biedru, aktīvs ir sieviešu, sporta un novusa klubiņš, notiek dažādas aktivitātes.

17. jūnijā paredzēts piedalīties gadskārtējā LNS amatiermākslas festivālā Zīmes un skaņa satiekas vasaras naktī, kas notiks Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Dejotājus gatavo Aija Palma. Viņa arī katru otrdienu biedrībā vada vingrošanas nodarbības.

Populārs ir prāta spēļu konkurss, kas notiek divreiz gadā. 20. maijā Kuldīgā tiks izcīnīts ceļojošais kauss draudzības sacensībās basketbolā. Jūlijā uz ikgadējām vasaras tūrisma spēlēm sabrauc dalībnieki no Liepājas, Ventspils, Tukuma, Jelgavas un Rīgas biedrībām. Spēles notiek divas dienas, ieskaitot nakts stafeti. Iedvesmojošas un praktiskas bijušas biedrības dalībnieces Līgas Immures vadītās darbnīcas – kopā veidoti Lieldienu dekori, Adventes vainagi, piespraudes, apgūta stikla apgleznošana.

Ļoti aktīvs ir V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 12. klases audzēknis Armands Hildebrants – viņš fotografē, sporto, organizē pasākumus. Armands atzīst, ka paveiktais dod labas emocijas: „Piedaloties visur, pārbaudu savu varēšanu, un, ja varu, tad secinu, ka to vajag turpināt.”

Ž.Škapare piebilst: daudzo ieceru realizēšanai tiek rakstīti projekti, bet pasākumiem ļoti vajadzīgas lielākas telpas.

Kuldīgas nedzirdīgo biedrība dibināta 1952. gada 13. aprīlī pēc pirmā un ilggadējā priekšsēža Ernesta Intsona iniciatīvas.

Pārējie vadītāji:
Edgars Pūce(1975–1983);
Juris Ozoliņš (1983–1987);
Edgars Pūce (1988–1990);
Gunta Lange (1990–1994);
Juris Ozoliņš (1994–2003);
Laima Karlštrēma (2003–2009);
Juris Ozoliņš (2009–2011);
Guntars Jurševskis (2011–2015);
Guntis Dāvids (2015–2017).

Varat skatīt vairāk foto šeit.

 

Autors un foto: Laila Liepiņa

Pārpublicēts no laikraksta "Kurzemnieks" mājaslapas


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas