Search form

02.11.2009

Drukāt

Latvijas Radio I programmā – par LNS un nedzirdīgajiem

Photo


 

Sestdienas vakaros pl. 21.05 Latvijas RadioI raida programmu cilvēkiem ar invaliditāti „Cilvēks līdzās”.

2. novembrī Informācijas centrā Jāņa sētā 5 ieradās šī raidījuma vadītāja žurnāliste Dzintra Straume. Viņa intervēja LNS prezidentu A. Pavlinu, projekta „Klusuma pasaule” 2.12. aktivitātes „Informācija kā nedzirdīgo sociālās iekļaušanas un rehabilitācijas pamatnosacījums” darbiniekus, kā arī laikraksta „Kopsolī” redaktori. Žurnāliste interesējās LNS daudzveidīgo darbību pašreizējā periodā.LNS prezidents A. Pavlins sniedza izsmeļošu pārskatu par jau paveikto LNS vēsturē lielākā projekta „Klusuma pasaule” realizācijā un gaidāmo darbu, kā arī par citos projektos un ārpus tiem padarīto, bet darbinieki katrs tuvāk pastāstīja par saviem tiešā darba uzdevumiem.

Uzziņu servisa speciāliste G. Birnīte izteica cerību, ka arvien vairāk cilvēku iegriezīsies Jāņa sētā 5, lai saņemtu sev nepieciešamo informāciju.Z. Ungurs dalījās pārdomās par nedzirdīgo vidū nesen veikto pētījumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti. I. Immure analizēja pašreizējo situāciju informāciju tehnoloģiju pielietošanā informācijas paplašināšanā, I. Kopmane informēja par laikraksta „Kopsolī” izdošanu un pasūtīšanu 2010. gadā.Pirmais raidījums ar minēto interviju materiāliem būs ēterā Latvijas RadioI programmā jau 7. novembrī pl. 21.05, kā arī nākamajās sestdienās.

Aktivitātes 2.12 vadītāja Inese Immure: „Mēs plānojam veikt šī (un nākotnē – līdzīgu) radio raidījumu ierakstus, lai pēc tam to saturu publicētu ziņu jaunumos, jo nedzirdīgo tautai jāzina arī tas, kas tiek runāts par viņiem Latvijas Radio. Ceram arī, ka dzirdīgie, tuvinieki un draugi, kas dzirdēs šo raidījumu, pastāstīs tā saturu savējiem.Raidījuma atkārtojumu variet noklausīties internetā www.latvijasradio.lv, sadaļā „Programmas un arhīvs”."

Teksts un foto: I.Kopmane
02.11.2009

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas