Search form

19.06.2012

Drukāt

Projekts palīdz atklāt cilvēku ar dzirdes traucējumiem talantus

Jūrmalas pilsētas vēstures un mākslas biedrība sadarbībā ar Jūrmalas Pilsētas muzeju sākusi īstenot sabiedrības integrācijas projektu „Jūrmalas iedzīvotāju ar dzirdes traucējumiem integrācija pilsētas sabiedriskajā dzīvē izmantojot vizuālo un lietišķo mākslu”. Tā mērķis ir veicināt vājdzirdīgo un nedzirdīgo iedzīvotāju pašizpausmes spējas un integrāciju pilsētas sabiedrībā, kā instrumentus izmantojot glezniecību un lietišķo mākslu.


Sestajā jūnijā notika pirmā nodarbība, kurā projekta dalībnieki iepazinās ar pilsētas vēsturi, tai veltīto pastāvīgo ekspozīciju „Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrorta vēsture. 18.– 20. gadsimts”, kā arī ar šobrīd apskatāmajām izstādēm un arī muzeja krājumu.

Nedzirdīgie un vājdzirdīgie projekta dalībnieki izrādīja lielu ieinteresētību par Jūrmalas vēsturi un kultūras dzīvi un apliecināja, ka ar nepacietību gaidīs turpmākās nodarbības. To laikā tiks apgūti lietišķās mākslas un glezniecības pamati, bet projekts noslēgsies ar izstādi Jūrmalas Pilsētas muzeja kafejnīcā „City Cafe” septembrī.

Projekta īstenošana dos nozīmīgu ieguldījumu cilvēku ar dzirdes traucējumiem integrācijā Jūrmalas kultūras sabiedrībā, tomēr, lai panāktu ilgtspējīgu rezultātu, šādi projekti nedrīkstētu būt atrauti no citām sabiedrības aktivitātēm un projektiem.

Dzirdīgie un nedzirdīgie dažkārt ir divas dažādas, viena no otras visai nošķirtas, pasaules. Tās daudzējādā ziņā atšķiras domāšanas īpatnību, valodas, uzskatu, uzvedības, paražu un tradīciju ziņā. Tomēr dzirdīgie un nedzirdīgie dzīvo vienā sabiedrībā, un, lai viens otru labāk saprastu, varētu sekmīgāk kopā strādāt un sadarboties, atpūsties un draudzēties, vienam par otru ir vairāk jāzina un šīs zināšanas jāizmanto dzīvē. Dalība radošajās aktivitātēs pilnveidos cilvēku ar dzirdes traucējumiem pašizteiksmes iespējas, veicinās personības izaugsmi un komunikācijas spējas, kā arī sekmēs pozitīva pašvērtējuma veidošanos.

Projekts tiek īstenots ar Jūrmalas pilsētas domes finansējumu, kas saņemts sabiedrības integrācijas projektu konkursā.


Cilvēki ar dzirdes traucējumiem Jūrmalas Pilsētas muzejā iepazinās ar pilsētas vēsturi, muzeja ekspozīcijām un krājumiem. Ar nepacietību tiek gaidītas turpmākās nodarbības.


Pārpublicēts no laikraksta "Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens" 14.06.2012. Nr. 11 (22)


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas