Search form

27.09.2012

Drukāt

Malnavas koledžā šogad mācās 4 studenti ar dzirdes traucējumiem

Photo

(no LTV-1 ziņu sižeta – 25. 09 pl. 18)


Žurnāliste Ieva Zute: Viņi apgūst automehāniķa profesiju, bet mācību procesā viņiem palīdz surdotulks. Aleksandrs, Valērijs un Vadims sēž pirmajās solu rindās, surdotulce Ieva stāv viņiem tieši pretī. Ieva kopā ar puišiem apmeklē visas automehāniķiem paredzētās nodarbības, lai zīmju valodā pārtulkotu precīzi jaunās vielas skaidrojumu un uzdevumus.
 
Surdotulks Ieva Strode: Tas ir process, kurā jātulko ātri, bet vārdi šajā profesijā, ko puiši apgūst,  ir ļoti sarežģīti un lēni tulkot nevar, lai neaizkavētu laiku citiem. Izrādās,  tas tomēr ir izdarāms.
 
Žurnāliste Ieva Zute: Ievas vecāki ir vājdzirdīgi, tāpēc jau no mazām dienām ar vecākiem viņa kontaktējas ar mīmikas un žestu palīdzību. Ieva ļoti labi apzinās, kādas grūtības ir šādiem cilvēkiem integrēties sabiedrībā. Līdz šim Latgalē nedzirdīgajiem nebija iespējas apgūt kādu profesiju.
 
Surdotulks Ieva Strode: Ir dažas skolas nedzirdīgajiem, kurās var apgūt dažas profesijas, piemēram, kurpniekiem, pavāriem, būvstrādniekiem. Autotransporta serviss ir tāda lieta, kas jauniešus interesē un būs dzīvē noderīga.
 
Žurnāliste Ieva Zute: Latvijā ir vairāk nekā 2000 cilvēku ar dzirdes problēmām, un Malnavas koledžas vadība apzinās, ka arī šiem cilvēkiem ir interese un vajadzība apgūt kādu profesiju. Tāpēc koledža nolēmusi izveidot speciālu automehāniķa programmu nedzirdīgajiem.
 
Malnavas koledžas direktors Juris Bozovičs: Nākamajā gadā mēs šo programmu varētu piedāvāt visai Latvijai, domāju, ka gribētāji būs, jo automehāniķi ir vajadzīgi vienmēr un visur.
 
Žurnāliste Ieva Zute: Rit pirmās apmācības nedēļas. Aleksandrs, Valērijs un Vadims jau ir iejutušies skolas vidē.
 
Nedzirdīgais students: Kolektīvs ir labs, neko sliktu nevaru pateikt. Grūtības mani nebaida.
 
Žurnāliste Ieva Zute: Arī pārējiem studentiem nav nekas iebilstams pret nedzirdīgajiem kursabiedriem. No sākuma gan dzirdīgie audzēkņi lielu uzmanība veltīja surdotulkam Ievai, jo zīmju valodas priekš viņiem tas bija jaunums.


Sagatavoja: Gunta Birnīte

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas