Search form

26.01.2018

Drukāt

Pasākumi biedrībās 2018. gada februārī


 

RĪGĀ

7., 14., 28.02 pl. 16.30 Laikrakstu un žurnālu apskats

14. 02 pl. 16.30 Valentīndienas karnevāls

VALMIERĀ

1.02 pl. 14 Laikrakstu apskats

6., 13., 20., 27.02 pl. 15.30 Dejas kustībai

8.02 pl. 14 Atpūtas pasākums „Valmieras RB-71”

15.02 pl. 14 Info: Par nedzirdīgo dzīvi

22.02 pl. 14 Info: Padomi sievietēm

24.02 pl. 12 Tematisks pasākums „Met, met Metenīt...”

RĒZEKNĒ

1., 15., 27.02 pl. 12 Koplasīšana „Sapratne”

6., 20.02 pl. 12 Mutvārdu žurnāls „Gribam visu zināt!”

8.02 pl. 12 Pārruna „Kas jauns?”

6., 8., 20.02 pl. 14 Erudīcijas pēcpusdiena

13.02 pl. 12 IK „Saimniecīte”: Našķi

17.02 pl. 10 Tematisks pasākums „Sirsniņdiena”

22.02 pl. 13 Videofilmas „Skats uz dzīvi…”

DAUGAVPILĪ

6.02 pl. 13 Laikrakstu apskats

8.02 pl. 13 Info par nedzirdīgo dzīvi

13.02 pl. 13 „Kas ir Valentīndiena’’

20.02 pl. 13 Laikrakstu apskats

22. 02 pl. 13 Galda spēle

27.02 pl. 13 IK „Nezinīši’’

KULDĪGĀ*

5., 19.02 Dejošana

7.02 Fotoizstāde „Mani Ziemassvētki”

8., 22.02 Vingrošana

10.02 „Meteņi”

12.02 Psiholoģijas lekcija

14.02 Sieviešu klubiņš

17.02 Valentīna diena

22.02 Informatīvā diena

24.02 Uz sveču darbnīcu Ventspilī

* Par pasākumu sākšanās laiku uzzināt uz vietas biedrībā

VENTSPILĪ

1., 8., 15., 22.02 pl. 11 Preses apskats

5.02 pl. 18 “Kas ir veselīgi ēdieni?”

13.02 pl. 18 “Ko nozīmē Valentīna diena?”

17.02 pl. 14 Valentīna diena

20.02 pl. 18 ”Jaunumi pasaulē”

27.02 pl. 18 “Ko mēs gribam darīt?”

LIEPĀJĀ

6., 13., 20., 27.02 pl. 12 Laikrakstu un žurnālu apskats

6.02 pl. 13 Svētku, piemiņas dienas un notikumi februārī

13., 20., 27.02 pl. 13 Informācija par nedzirdīgo dzīvi

14.02 pl. 12 Muzeju apmeklējums „Valta Kleina fotoizstāde”

SMILTENĒ

1.02 pl.12 Izstāde „Interesantākā svece”

8.02 pl.12 Laikrakstu apskats

15.02 pl.12 Atpūtas pasākums „Sirdis pukst Smiltenē”

20.02 pl.12 Pārrunas

22.02 pl.12 IK „Soļos”– marš!”. Galda spēļu turnīrs

ALŪKSNĒ

2.02. pl.12 Izstāde ”Sveču diena – siltuma un gaismas simbols”

6.02. pl.12 Informācijas diena

9.02. pl.12 Laikrakstu apskats

13.02.pl.12 Nedzirdīgo ziņas

16.02.pl.12 Atpūtas pasākums “Amor šāviens ir klāt”

27.02  IK ”Soļos marš” – Galda spēļu turnīrs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas