Search form

26.10.2018

Drukāt

Pasākumi biedrībās novembrī


RĪGĀ

07.11., 21.11., 28.11 pl. 16,30 Laikrakstu un žurnālu apskats
14.11 pl. 16,30 Tematiskais pasākums “Latvijas dzimšanas diena”
25.11 pl. 12 Pieminam LNS un Rīgas RB Goda biedrus Mirušo piemiņas dienā – Svecīšu vakars Rīgas Brāļu kapos.

PĻAVIŅĀS

17.11 pl.12 Biedru saiets “Latvijai -100”

DAUGAVPILĪ

6.,13., 30. 11 pl. 13 Laikrakstu apskats
8.11 pl. 13 Informācija par nedzirdīgo dzīvi
17.11 pl. 12 Pasākums “Latvijai -100”
20.11 pl. 13 IK “Nezinīši”

KULDĪGĀ

5.,29.11 pl. 14 Informatīvā diena
6.,13.,20.,27.11 pl. 15 Nodarbības Kuldīgas novada sporta skolas baseinā
9.11 pl. 11 Mārtiņdiena – mīklas, ticējumi par laiku, paražas
14.11 pl. 12 Sieviešu klubiņš
18.11 pl. 15 LR proklamēšanas diena
24.11 pl. 12 XII Kurzemes prāta spēļu konkurss
26.11 pl. 14 Lekcija. Psiholoģe Sandra Freimane

LIEPĀJĀ

6., 13., 20., 27.11 pl. 12 Laikrakstu un žurnālu apskats
6., 20., 11 pl. 14 Rokdarbu nodarbība
8.11 pl. 11 Kulinārijas nodarbība
8., 15., 22., 29.11 pl. 18 Deju nodarbība
10.11 pl. 13 „Latvijai – 100” un „Zelta briedums”
15.11 pl. 11 Konditorijas nodarbība
27.11 pl. 13 Jaunumi LNS mājaslapā un Kopsolī

ALŪKSNĒ

2.11 pl. 12 Informācijas diena
6.11 pl. 12 Laikrakstu apskats
11.11 pl. 12 Tematiskais pasākums “Sasildīsim Lāčplēša dienu”
20.11 pl. 12 LR proklamēšanas diena – Latvijai 100
22.11 pl. 12 IK ”Soļos marš” – galda spēles
27.11 pl. 12 Nedzirdīgo ziņas

SMILTENĒ

8.11 pl. 12 Pārrunas
11.11 pl. 12 Tematiskais pasākums “Lāčplēša diena”
16.11 pl. 12 LR proklamēšanas diena – Latvijai 100

JAUNPIEBALGĀ

10.11 pl. 12 Svinam Mārtiņdienu!

VALMIERĀ

1.11 pl. 14 Laikrakstu apskats
6.,13.,20.,27.11 pl. 15,30 Dejas un kustības
8.11 pl. 14 Radošas nodarbības “Mārtiņam gaili kāvu”
15.11 pl. 14 Lekcija “Viss par tējām”
17.11 pl. 14 Atpūtas pasākums “Latvijai 100”
22.11 pl. 14 Informācija par nedzirdīgo dzīvi
29.11 pl. 14 Derīgi padomi

VENTSPILĪ

1.,15.,11 pl. 11 Laikrakstu un žurnālu apskats
7.11 pl. 18 Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi
8.11 pl. 11 IK “Rokdarbi”
10.11 pl. 13 Latvijai 100
14.11 pl. 18 Pasākums “18. novembris”
21.11 pl. 18 Jaunumi
22.11 pl. 10 IK “Kulinārija”
28.11 pl. 18 IK “Sports”
29.11 pl. 11 Jaunumi pasaulē

RĒZEKNĒ

1.,22.,29.11 pl. 13 Avīžu un žurnālu koplasīšana
3.11 pl. 11 Tematisks pasākums „Latvija cilvēkos, cilvēki Latvijā”
6.11 pl. 12 Ko mēs zinām?
6.,8.,15.,22.11 pl. 14 Galda/erudīcijas spēļu diena
8.11 pl. 13 Mutvārdu žurnāls “Gribam visu zināt!”
10.11 pl. 11 Jauniešu un senioru kopējā nometne
13.11 pl. 12 Pārrunas par svarīgākiem notikumiem valstī, ārvalstīs
15.11 pl. 12 Avīžu un žurnālu koplasīšana
18.11 pl. 12 Tematisks pasākums „Latvija – mums, mēs – Latvijai”
20.11 pl. 12 IK „Saimniecīte”
24.11 pl. 11 IK „Juniors”
27.11 pl. 12 Videofilmu demonstrējumi, aktualitātes

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas