Search form

19.03.2019

Drukāt

Pasākumi biedrībās aprīlī


VALMIERĀ

2., 9.,16., 23.30. 04 pl. 15,30 Dejas

4.,11.,18.,25. 04 pl. 11 Vizuālās un mākslas darbnīca

11.04 pl. 14 Ekskursija – Daliņa stadions un Rutas māja

13.04 pl. 15 Valmieras RB konference

18.04 pl. 14 Lieldienas

25.04 pl. 14 Ingas virtuve

 

RĒZEKNĒ

2.,11.,18.,25. 04 pl. 12 Avīžu un žurnālu koplasīša­na

4.04 pl. 12 Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi

9.,23.04 pl. 12 Videofilmu demonstrējumi

16. 04 pl. 11 IK „Vissija”

22. 04 pl. 13 Lieldienas

 

VENTSPILĪ

1.04 pl. 18 Pasākums “Joku diena”

4.04 pl. 11 Interešu klubs “Kulinārija”

8.04 pl. 18 Pasākums “Nedzirdīgo dzīve”

11.,25. 04 pl. 11 Laikrakstu un žurnālu apskats

22. 04 pl. 13 Pasākums “Lieldienas”

18.04 pl. 11 Pasākums “Zaļā ceturtdiena”

29.04 pl. 18 Interešu klubs “Sports”

 

DAUGAVPILĪ

2.,9.,16.04 pl. 13 Laikrakstu apskats

4.04 pl. 13 Informācija par nedzirdīgo dzīvi

12.04 pl. 13 Lekcija

18.04 pl. 13 IK “Nezinīši”

23.04 pl. 13 “Raibās Lieldienas”

27.04 pl.12 Biedrības konference

 

KULDĪGĀ

2., 16.04 pl. 10 Deju un kustību darbnīca

3.04 pl. 12 Sieviešu klubiņš

4., 25.04 pl. 11 Vizuālā un mākslas darbnīca. Kuldī­gas Sporta skolas peldbaseina apmeklējums

8.04 pl. 12 Avīžu koplasīšana

11.,18.04 Peldbaseina apmeklējums

13.04 pl. 12 XIII Kurzemes prāta spēļu konkurss.

19.04 pl. 12 Lieldienu svētku pasākums (ierasties zaļos un dzeltenos tērpos, līdzi 2 krāsotas olas un groziņš)

29.04 pl. 8 Biedrības telpu un logu uzkopšana

 

LIEPĀJĀ

2., 9., 16., 23.,30.04 pl. 12 Laikrakstu un žurnālu apskats

2., 9., 16., 23., 30.04 pl. 13 Jaunumi LNS mājaslapā un videoziņās

4., 11., 18., 25.04 pl. 18 Deju nodarbība

23.04 pl. 14 Lieldienu prieki

27.04 pl. 11 Talka

 

ALŪKSNĒ

2.,9.04 pl.12 Informācijas diena

16.04 pl.12 IK” Saimniecīte”

23.04 pl.12 “Lieldienas – ticējumi un tradīcijas citās valstīs”

26.04 pl.12 Pārrunas

 

SMILTENĒ

4. 04 pl.12 Laikrakstu apskats

11. 04 pl.12 IK” Saimniecīte”

18. 04 pl.12 Informācijas diena

25. 04 pl.12 “Lieldienas – ticējumi un tradīcijas citās valstīs”

 

RĪGĀ

3.,10.,24.04 pl. 16,30 Informācijas vakars

17.04 pl. 16,30 “Lieldienas”

 

JELGAVĀ

13.04 pl. 12 “Lieldienas”

27.04 pl. 12 Informācija

 

PĻAVIŅĀS

20.04 pl. 12 “Lieldienas”


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas