Search form

20.04.2018

Drukāt

Visi laipni lūgti un gaidīti Rīgas skolā!

Photo

Šī gada 11. maijā pl. 13 Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem notiks MĀTES DIENAI VELTĪTS KONCERTS un ATVĒRTO DURVJU DIENA. Nāciet, skatieties, jautājiet un uzziniet!


2018./2019. mācību gadā skola aicina skolēnus ar dažādiem dzirdes traucējumiem, kā arī ar garīgās attīstības un citiem attīstības traucējumiem mācīties šādās izglītības programmās.

Pamatskolā:

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods:21015211);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods:21015611);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods: 21015511);

Pēc pamatizglītības iegūšanas:

• Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (kods 2281401);
• Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 2281102 1)

Vidusskolā:

• Speciālās vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods 31015212).

Informācija par uzņemšanas noteikumiem skolas mājaslapā www.rnbi.lv

Skolas kancelejas darba laiks no plkst. 9.00 līdz 17.00, tālrunis 67181907.

Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 21.

 

Rita Nazarova, Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem  direktores vietniece izglītības jomā
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas