Search form

19.07.2018

Drukāt

Aprūpētājs ir pieprasīta profesija Latvijā (video)

Kas ir aprūpētājs? Šīs profesijas pārstāvis nodarbināts klientu dzīvesvietās un sociālās aprūpes institūcijās, kur notiek klientu aprūpe sociālā darba speciālistu uzraudzībā. Aprūpētājs praktiski palīdz cilvēkiem, kuri paši sevi nevar aprūpēt, piemēram, nespēj ievērot higiēnu, sagatavot ēdienu un paēst, uzkopt telpas, iegādāties pirmās nepieciešamības preces, kā arī uzturēt saistību komunikācijā ar apkārtējo vidi.


Programmas “Jauniešu garantija” ietvaros Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība piedāvā jauniešiem ar dzirdes traucējumiem (15 – 29 gadu vecumā) apgūt aprūpētāja profesiju. Mācības ilgums ir 1 gads (1560 stundas), sākums – 3. septembrī, bet martā izglītojamie dodas mācību praksē. Mācību laikā  nodrošināts surdotulka pakalpojums. Audzēkņi pirmajos trīs mācību mēnešos saņem 70 eiro stipendiju, pēc tam 90 eiro, bet, beidzot mācības, uz izlaidumu  –  līdz 300 eiro.

Mācību programmā ir uztura mācība, saskarsme, klienta aprūpe, pirmā palīdzība, higiēna, klienta budžets, ēdiena gatavošana, angļu valoda u.c. Skola piedāvā dienesta viesnīcu un ēdināšanu. Plašāka informācija par iestāšanos un piedāvātajām iespējām tehnikumā  šeit: smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji

Vairāk skatīt mācību priekšmetu un stundu plānu šeit un PIKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālās struktūrvienības bukletu šeit.

 

Sagatavoja: Ivars Kalniņš


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas